Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Strategie skupiny PPF

Hodnoty a obchodní strategie skupiny PPF se v tom podstatném nezměnily od jejího vzniku: umíme podnikatelské a obchodní příležitosti nejen vyhledávat, ale také je rychle využívat. Za hodnotu samu o sobě považujeme schopnost dělat svoji práci dobře a profesionálně. Jsme pružný a seriózní partner.

Skupina PPF dnes vlastní desítky společností ve střední a východní Evropě, Rusku a ostatních zemích SNS a Asii, pro které pracují desetitisíce lidí. Všude se snažíme rozvíjet a podporovat hodnoty a principy, na kterých stojí náš ekonomický úspěch: jsou to iniciativa, podnikatelský duch, kreativita, finanční disciplína a globální pohled. Naší největší investicí jsou proto lidé, se kterými pracujeme. PPF si váží loajality a považuje ji za nemalou hodnotu. Naším cílem je nejen vydělávat peníze, ale dělat dobrý byznys se zajímavými a spokojenými lidmi!

Využíváme ohromné zázemí našich zkušeností a lidského kapitálu. PPF za víc než 25 let své existence získala velké portfolio zkušeností z restrukturalizace řady firem, zejména ve střední a východní Evropě a v Rusku.

Vyhledáváme společnosti, které potřebují restrukturalizovat, a přinášíme jim silné finanční zázemí, implementaci přísné finanční a firemní disciplíny, vyzkoušené obchodní modely a samozřejmě kvalitní management.

Preferujeme získání majority ve společnostech, ale umíme dobře spolupracovat s dalšími investory, kteří mají obdobnou obchodní filosofii jako PPF. Zajímají nás především investiční příležitosti, které vyžadují kapitálový vklad 100 milionů euro a výše.

Více než devadesátiprocentní podíl ve skupině PPF Group drží zakladatel společnosti Petr Kellner, který společnost vybudoval a stále se z pozice majoritního akcionáře velkou měrou podílí na jejím řízení. V PPF tak zůstává i přes její velikost přítomen lidský rozměr a vědomí širší společenské odpovědnosti. V České republice patří skupina PPF a Petr Kellner k největším privátním mecenášům a sponzorům v oblasti umění a vzdělávání.