Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Stahuji

Vědecké projekty

Podpora je určena výjimečným vědeckým osobnostem s mezinárodním úspěchem, ale také začínajícím talentům, nevyjímaje čerstvé absolventy lékařských či přírodovědných fakult, kteří chtějí získávat zkušenosti na prestižních zahraničních univerzitách. V České republice tak Nadace The Kellner Family Foundation pomáhá vytvářet stabilní a vyhovující podmínky pro vědce se slibnými nápady. Zároveň dává veřejnosti najevo, že pro každou společnost má činnost vědců nejvýznamnější hodnotu.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

Souhlasím