Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Změny ve vedení PPF: za zahraniční vztahy bude zodpovídat Petr Kolář, novou finanční ředitelkou skupiny je Kateřina Jirásková
  02/01/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje personální změny ve svém vedení. Od ledna 2013 nastupuje do PPF na nově zřízenou pozici ředitele pro zahraniční vztahy (Chief of Foreign Affairs) dosavadní dlouholetý český diplomat Petr Kolář. Finanční ředitelkou skupiny PPF a předsedkyní představenstva PPF a.s. se stává Kateřina Jirásková, která dosud zastávala pozici ředitelky společnosti Generali PPF Asset Management. V této funkci nahrazuje Pavla Horáka, který počínaje 1. lednem 2013 přechází do pozice finančního ředitele skupiny Home Credit, kde rovněž zastává funkci člena představenstva Home Credit B.V. Tato již dříve oznámená změna na pozicích finančních ředitelů Home Credit a PPF je součástí manažerských změn spojených s odchodem Jiřího Šmejce z pozice akcionáře PPF a jeho převzetím role CEO skupiny Home Credit.

  Petr Kolář bude zodpovědný za utváření zahraničních vztahů PPF s důrazem zejména na stávající a nové trhy v Asii. „Od Petra Koláře, zkušeného a mezinárodně respektovaného diplomata, očekáváme podporu vztahů s našimi partnery zejména v rychle rostoucích asijských ekonomikách. Ty patří mezi růstové priority Home Credit i skupiny PPF,“ uvedl Jiří Šmejc, CEO skupiny Home Credit.

  Stručné profily

  Petr Kolář
  Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduálně se věnoval soudobým dějinám a mezinárodním vztahům. Od roku 1990 pracoval v Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV a zároveň působil jako redaktor zahraniční rubriky v různých českých periodikách. Na počátku devadesátých let rovněž absolvoval několik stáží v USA a UK a v roce 1993 hostoval jako vědecký pracovník v Norském Nobelově Institutu v Oslo. Od prosince 1993 do konce roku 2012 pak zastával různé vedoucí pozice na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, včetně pozice náměstka ministra zahraničí. Působil jako velvyslanec ve Švédském království (1996-1998), v Irské republice (1999-2003), v USA (2005-2010) a v Ruské federaci (2010-2012). V roce 1999 byl rovněž zahraničně politickým poradcem prezidenta Václava Havla. Ve vedení PPF bude zodpovídat za zahraniční vztahy skupiny s důrazem na aktivity v Asii.

  Kateřina Jirásková
  Po absolvování VŠE pracovala jako obchodník s dluhopisy ve společnosti Conseq, do skupiny PPF nastoupila v roce 2000 na pozici portfolio manažera. V posledních 8 letech řídila Generali PPF Asset Management. V rámci své odpovědnosti tak spravovala jedno z největších portfolií ve střední a východní Evropě, jehož hodnota v pololetí roku 2012 činila celkem 209 miliard korun. Zodpovídala rovněž za výkonnost investic 27 firem Generali PPF Holdingu ve 14 zemích, jejichž aktiva dosahují 15 miliard euro. V lednu 2013 se stala finanční ředitelkou skupiny PPF.

  Pavel Horák
  Vystudoval Ekonomickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu financí Vysoké školy ekonomické v Praze. V oboru finančního řízení získal odborné zkušenosti ve společnosti Deloitte & Touche, kde pracoval jako auditor, a posléze během dlouhodobého působení v TV Nova, kde v letech 2001 až 2006 zastával pozici finančního ředitele. Má statut Chartered Certified Accountant, je členem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA UK). Do PPF nastoupil v roce 2006. Do konce roku 2012 zastával pozici finančního ředitele skupiny PPF. Od ledna 2013 přešel na pozici finančního ředitele skupiny Home Credit.

  O Skupině PPF
  PPF je jednou z největších investičních a finančních skupin ve střední a východní Evropě. Skupina PPF vlastní aktiva ve výši zhruba 17,6 miliard EUR (k 30. 6. 2012), zahrnující různorodé aktivity od bankovnictví a pojišťovnictví přes nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů či zemědělství, až po největší ruský obchodní řetězec se spotřební elektronikou. Působnost PPF sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie.

   

  Kontakt:
  Radek Stavěl
  Spokesperson of PPF Group
  Phone: +420224174748
  Mobile: +420724875932
  Email : stavel@ppf.cz
   

  Zpět na tiskové zprávy