Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Změny v představenstvu a dozorčí radě České pojišťovny a.s.
  01/06/2007

  Na základě rozhodnutí akcionáře dochází k 1. červnu ke změnám v představenstvu a dozorčí radě České pojišťovny. Členem představenstva se nově stal Lard Friese, který je od října 2006 generálním ředitelem České pojišťovny. Novým předsedou dozorčí rady se pak stal Milan Maděryč, dosavadní místopředseda představenstva ČP.

  Představenstvo, z nějž odchází Jiří Šmejc a Ladislav Chvátal, doplnil také Marcel Dostal , který působí zároveň ve funkci náměstka pro investiční politiku ČP.

  Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav, jejíž celkový tržní podíl ke konci roku 2006 přesahoval 33 procent. Má základní kapitál 4 miliardy korun a patří do mezinárodní finanční skupiny PPF, která úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přibližně 220 mld. Kč. Jediným akcionářem České pojišťovny je společnost CZI Holdings N.V.

  Zpět na tiskové zprávy