Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Zelená pro PPF Partners: PPF Group a Generali investují do nové společnosti pro oblast přímých investic (private equity) na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy
  01/06/2009

  • První fond již spuštěn, celkový závazek pro něj je €615 mil.
  • Následující fondy se otevřou v průběhu jednoho roku – také pro externí investory 
  • Cílová částka objemu aktiv ve správě PPF Partners - €5 mld. v průběhu pěti let

  Skupina PPF Group a Assicurazioni Generali oznamují společné investice do PPF Partners (www.ppfpartners.com), společnosti zameřené na private equity v regionu střední a východní Evropy i SNS.

  PPF Partners Limited, vlastněna ze 72,5 % skupinou PPF a ze 27,5 % Assicurazioni Generali, bude využívat manažerskou i servisní podporu ze strany obou partnerů a bude čerpat ze zkušenosti, kterou skupina PPF získala během svého působení na cílových trzích PPF Partners.

  Cílem PPF Partners je vytvoření vynikající hodnoty pro akcionáře a investory cestou dlouhodobého partnerství v nejslibnějších oborech podnikání, což bude pomáhat managementu zdokonalovat strategické pozice a zvyšovat výkon aktiv, zároveň s vytvářením hodnoty pro všechny zainteresované subjekty v tomto rozvíjejícím se regionu. PPF Partners usiluje o to, patřit k vedoucím private equity společnostem v regionu.

  První fond PPF Partners, nazvaný PPF Partners 1 LP, již byl spuštěn. Assicurazioni Generali a skupina PPF investovaly do tohoto fondu €615 milionů. První investice již směřovaly do odvětví komunálních služeb a zpracování odpadů, distribuce ropných produktů a do mediálního podnikání v ČR, Rumunsku i na Ukrajině.

  Petr Kellner, zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF, uvedl: “Jsme rádi, že můžeme rozšířit naši úspěšnou spolupráci s Generali v oblasti pojištění do dalšího odvětví podnikání. Zahájení spolupráce v oblasti private equity posouvá obě skupiny směrem ke strategickému partnerství v regionu střední a východní Evropy.”

  Giovanni Perissinotto, jeden z generálních ředitelů Assicurazioni Generali, zdůraznil: “Tato nová společnost, vytvořena s našimi kolegy z PPF, je v souladu s cíli našeho byznys plánu posílit tento typ aktiv. Současná situace na trhu poskytuje širokou škálu příležitostí, protože hodnota aktiv klesá a nedostatek likvidity vytváří omezení pro řadu nabyvatelů. Dokonce v těžkých časech existují zajímavé příležitosti, jak vytvořit hodnotu pro Skupinu.'

  Poznámky:

  Skupina Generali ve střední a východní Evropě i SNS
  Generali byla od začátku svého působení přítomna v zemích střední a východní Evropy a v roce 2008 posílila tuto přítomnost vytvořením pojišťovacího Generali PPF Holdingu, v němž má 51% Generali a 49% skupina PPF. Dnes Skupina Generali působí na 13 trzích pro více než 9 milionů klientů: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Rusko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Kazachstán a Bělorusko.

  Skupina PPF
  Skupina PPF je jednou z největších mezinárodních finančních a investičních skupin v regionu střední a východní Evropy. Aktiva pod správou Skupiny dosahují téměř 10 mld. eur*. Skupina PPF se zaměřuje na retailové finanční služby (bankovnictví a pojišťovnictví), na investice typu private equity a na investice do nemovitostí. Skupina aktivně vyhledává investiční příležitosti na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy, Ruska, Společenství nezávislých států a Dálného východu. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku: Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí, je PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.
  *Předběžné neauditované údaje ke konci r. 2008

  Kontakty:

  PPF Group
  Alexej Bechtin
  PPF
  +420 224 174 396
  bechtin@ppf.cz

  Generali
  Giulio Benedetti
  Generali
  +39 040 671085
  Giulio_benedetti@generali.com

  PPF Partners
  Richard Holloway / Nicola Hobday
  Holloway & Associates
  +44 20 7240 2486
  Nicola.hobday@rholloway.com

  Zpět na tiskové zprávy