Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Výstavu Sudek – Svoboda v pražském Ateliéru Josefa Sudka zpestří poslechový večer dle diskografie Josefa Sudka
  28/07/2015

  Do konce prázdnin je v Ateliéru Josefa Sudka na pražském Újezdě k vidění výstava nazvaná Komparace II, představující díla fotografů Josefa Sudka a Jana Svobody ze sbírky skupiny PPF, doplněné dokumentárními fotografiemi přátel a pamětníků. Výstava je volnou replikou dávné výstavy konané v 80. letech minulého století na závěr působení J. Svobody v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Ohlédnutím za historickými událostmi bude i poslechový večer, který se uskuteční v úterý 4. srpna od 18.00 hod. za účasti přátel Josefa Sudka – Petra Helbicha a Zdeňka Kirschnera. 

  Poslechový večer v úterý 4. srpna od 18.00 hod.
  Pro Josefa Sudka byla velkou vášní vedle fotografie klasická hudba. K jeho oblíbeným autorům patřili Bach, Martinů, Vivaldi, Corelli nebo například Janáček. V období 50. – 70. let minulého století se pro Sudkovi přátele staly tradicí pravidelné poslechové úterky, kdy jim pouštěl výběr ze své oblíbené hudby. Častými účastníky těchto setkání u Sudka byli i Zdeněk Kirschner a Petr Helbich, kteří budou 4. srpna průvodci vzpomínkovým večerem na Josefa Sudka – z klasických vinylových desek budou návštěvníkům Ateliéru pouštět ukázky skladeb, které v těchto místech zněly před šedesáti lety. 

  Ateliér Josefa Sudka (Újezd 30, Praha 1)
  Komparace II – Sudek/Svoboda
  30. 6. – 30. 8. 2015,
  otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod.
  Kurátoři: Zdeněk Kirschner a Pavel Vančát 

  Zpět na tiskové zprávy