Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Výstava Sudek, Funke, Drtikol…v Oblastní galerii Liberec vrcholí. Příští rok bude k vidění v zahraničí
  20/09/2018

  Po třech měsících vrcholí v Oblastní galerii Liberec výstava cenných fotografií Sudka, Funkeho, Drtikola a dalších českých a slovenských fotografů zvučných jmen ze sbírky PPF. Výstavu doposud shlédlo 10 200 návštěvníků, komentované prohlídky absolvovalo více než 170 lidí. Soubor děl odrážejících vývoj fotografie i celé společnosti za uplynulých 150 let se setkal s velkou pozitivní odezvou návštěvníků. Přitáhl i pozornost zahraničních galeristů a v příštím roce bude zřejmě v obměněné podobě vystaven za hranicemi České republiky. V Oblastní galerii Liberec je expozice fotografií k vidění do neděle 30. září.

  Výstava Sudek, Funke, Drtikol...Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF vrcholí. V Oblastní galerii Liberec je soubor celkem 131 děl, původně koncipovaný k výročí sta let vzniku Republiky, k vidění do 30. září 2018„Výstava probíhala v prázdninových měsících, které letos vysokými teplotami lákaly spíše k vodě než do galerií. I tak si k nám za necelé tři měsíce našlo cestu celkem 10 267 návštěvníků,“ hodnotí  Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie Liberec. Výstava poskytující přehled o základní chronologii vývoje fotografie od poloviny 19. století až do současnosti se setkala s velkým zájmem a pozitivním ohlasem odborníků i veřejnosti. Na vernisáži bylo přítomno více než 250 lidí a komentovaných prohlídek se během letních měsíců zúčastnilo přes 170 zájemců.

  „Aktuální výstava v Oblastní galerii Liberec je doposud nejobsáhlejší expozicí z naší sbírky a není to naposledy, co návštěvníci díla v tak velkém rozsahu mohou vidět,“ říká Jan Řehák, ředitel PPF Art a dodává, že zájem o vystavení souboru fotografií již nyní projevily také galerie z německého Augsburgu či polské Vratislavi a Krakova. „Výstavu Sudek, Funke, Drtikol… v liberecké Oblastní galerii navštívil také velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severním Irsku, pan Libor Sečka, na základě jehož zájmu nyní jednáme o možnosti vystavit české a slovenské fotografie v roce 2020 ve skotském Edinburghu,“ doplňuje Jan Řehák. „Výstava fotografií v tomto rozsahu u nás byla poprvé a určitě mě těší, že se bude opakovat v zahraničí, protože to je důkaz kvality vystavených fotografií a současně také konceptu výstavy,“ připojuje svůj pohled Jan Randáček. Není to poprvé, co česká a slovenská díla nadchla zahraniční umělce - návštěvu jedné z výstav fotografií ze sbírky PPF si nenechal ujít herec Richard Gere, který patří k obdivovatelům díla Josefa Sudka. Velkou pozornost si získala také výstava v dublinské galerii současného umění Douglas Hyde Gallery, která ke 120. výročí narození Josefa Sudka představila výběr z jeho díla ze sbírky PPF irskému publiku.

  Liberecká Oblastní galerie cílila v červenci a srpnu i na nejmladší generaci. Velký zájem byl o všechny tři turnusy příměstských táborů na téma fotografie, během nichž děti pracovaly s fotoaparáty Polaroid a měly též možnost vyzkoušet si i další fotografické techniky. „Každý z turnusů byl zakončen improvizovanou výstavou spojenou s aukcí vytvořených děl. Díky tomu si děti v praxi vyzkoušely nejen tvorbu samotnou, ale i představení děl veřejnosti,“ uzavírá téma Jan Randáček. Oblastní galerie si kvalitními expozicemi i akcemi pro děti a dospělé získává stále nové příznivce.

  Za výstavou Sudek, Funke, Drtikol… Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF se dveře oblastní galerie Liberec definitivně uzavřou v neděli 30. září v 17.00 hodin.

  Zpět na tiskové zprávy