Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Vladimír Mlynář členem vrcholového vedení PPF
  02/08/2010

  Vladimír Mlynář Vladimír Mlynář (44) se od 1. srpna 2010 stává členem vrcholového vedení skupiny PPF, v němž bude zodpovědný za spolupráci Skupiny s veřejným sektorem. Vladimír Mlynář nastupuje na nově vytvořenou pozici Chief of Public and Government Affairs a jeho zodpovědností bude vytvářet strategii komunikace Skupiny ke státním institucím včetně komunikace s jednotlivými úřady státní správy a samosprávy.

  Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF, k jeho příchodu říká: „Vladimír Mlynář bude pro PPF přínosem. Jeho analytické a komunikační schopnosti a znalost veřejné správy i vládní administrativy pomohou Skupině přesněji a aktivněji formulovat nové aktivity směrem k veřejnému sektoru a ke společnosti.“

  Vladimír Mlynář byl do letošního června šéfporadcem předsedy vlády ČR Jana Fischera. Předtím působil jako poradce společnosti Telefonika O2 a v letech 2002 - 2005 byl ministrem informatiky a opakovaně také poslancem. Do politiky vstoupil v roce 1998 jako člen vlády Josefa Tošovského, poté co opustil úspěšnou dráhu žurnalisty. V devadesátých letech byl Vladimír Mlynář šéfredaktorem týdeníku Respekt a moderátorem diskusních televizních pořadů; je držitelem několika novinářských cen. Před rokem 1989 patřil Vladimír Mlynář k aktivním členům protikomunistické opozice, za což byl tehdejším režimem pronásledován. Vladimír Mlynář je podruhé ženatý, je otcem tří synů.

  Zpět na tiskové zprávy