Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    Veřejný návrh na odkoupení akcií společnosti MONETA Money Bank - oznámení o zvýšení maximálního objemu
    05/03/2021


    Společnost Tanemo a.s. zveřejnila na svém webu oznámení o zvýšení maximálního objemu až na 29% podíl na základním kapitálu či hlasovacích právech společnosti MONETA Money Bank.

    Celý text oznámení je k dispozici na webu tanemo.eu: www.ppf.cz/files/tanemo-oznameni-o-navyseni-objemu-cze-5-3-2021.pdf

    Zpět na tiskové zprávy