Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  V roce 2014 rozdělila Nadace The Kellner Family Foundation na dobročinné projekty více než 97 milionů Kč
  04/06/2015

  Nadace The Kellner Family Foundation zveřejnila výroční zprávu o své činnosti v roce 2014. Na projekty, které se věnují především podpoře vzdělávání, vědy a výzkumu, věnovala Nadace více než 97 milionů korun, tj. o deset procent více, než v roce předchozím. Za šest let své existence tak rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových poskytla již více než 355 milionů korun. Většina prostředků směřuje k podpoře dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

  „Jsem pyšná na všechny, které jsme mohli v uplynulém roce podpořit: studenty gymnázia Open Gate, kteří excelovali v mezinárodních maturitách IB; úspěšné absolventy univerzit v ČR i zahraničí; pedagogy a ředitele veřejných základních škol i české vědce. Ti všichni dokázali, že dary od naší nadace dávají smysl,“ uvedla Renáta Kellnerová, předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.

  Stěžejními projekty Nadace jsou stipendia pro studenty gymnázia OPEN GATE, projekt UNIVERZITY, jehož cílem je pomáhat českým studentům rozvíjet vědomosti a dovednosti na prestižních světových i českých univerzitách, a projekt POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU, zaměřený na zvyšování kvality výuky ve veřejných základních školách. V oblasti vědy a výzkumu podporuje Nadace české vědce ve svém programu SCIENCE.

  • Gymnázium OPEN GATE poskytovalo v roce 2014 vzdělání 202 studentům, z nichž 97 získalo sociální stipendium od Nadace. 8 podporovaných dětí pochází z dětského domova, 7 dětí z pěstounské péče, 1 dítě z Klokánku, 48 studentů z úplných a 33 z neúplných rodin, které by v důsledku sociálního postavení nemohly zajistit svým dětem kvalitní vzdělání odpovídající jejich talentu a odhodlání studovat.
  • V akademickém roce 2014/2015 podporuje Nadace v projektu UNIVERZITY celkem 57 studentů. Ti se díky stipendiím mohli rozjet za studiem například na University of Oxford, University of Cambridge, Yale College, Massachusetts Institute of Technology a další univerzity především ve Velké Británii, USA a v České republice. Za šest let udělila nadace stipendia již 89 studentům.
  • V rámci projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU získalo v roce 2014 podporu přibližně 320 pedagogů z 50 veřejných základních škol. Jejich prostřednictvím pak podpořila Nadace přes 5 500 žáků, a to ve spolupráci s desítkami expertů z různých oborů a specializací.

  Kompletní Výroční zpráva Nadace The Kellner Family Foundation je zde.

  Zpět na tiskové zprávy