Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    V rámci dohody s Generali přebírá skupina PPF některá východoevropská pojišťovací aktiva
    28/03/2013

    Stáhnout soubor PDF

    Skupina PPF oznamuje převzetí pojišťoven Generali PPF Holding (GPH) v Rusku a dalších zemích Společenství nezávislých států. V souladu s dohodou o prodeji podílu 49 % PPF v GPH skupině Generali byl k 28. březnu 2013 vypořádán prodej 25% podílu v GPH. V souvislosti s tím nabyla skupina PPF i 100% podíl v ruských pojišťovnách zastřešených pod značkou PPF Insurance (www.ppfinsurance.ru). V roce 2012 ruské pojišťovny zdvojnásobily oproti předchozímu roku předepsané pojistné na 21 miliard rublů a jejich celkový objem aktiv narostl z 15 na 28 miliard rublů. Životní pojišťovna, která byla založena v roce 2002 skupinou PPF na zelené louce, se během necelých deseti let dostala mezi deset největších životních pojišťoven na ruském trhu.

    Zpět na tiskové zprávy