Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  V prvním pololetí 2016 vykázala společnost PPF Life Insurance stabilní růst předepsaného pojistného
  18/08/2016

  Objem předepsaného pojistného PPF Life Insurance za 1. pololetí 2016 svědčí o pokračujícím stabilním růstu životní pojišťovny PPF v Rusku.

  PPF Life insurance nadále vykazuje růst objemu předepsaného pojistného. V prvním pololetí roku 2016 dosáhl RUB 1,4 mld, což je o 4 % více než v prvním pololetí loňského roku.

  K celkovému výsledku největším dílem přispěla síť agentů pojišťovny: prodej prostřednictvím tohoto kanálu přesáhl RUB 1,1 mld, a to u všech druhů pojištění. V segmentu dlouhodobých spořicích programů dosáhla pojišťovna RUB 1,1 mld předepsaného pojistného a přes RUB 221 mil pak v segmentu penzijního životního pojištění.

  Ke dni 30. června 2016 měla pojišťovna aktiva ve výši RUB 9,2 mld a pojistné rezervy společnosti dosáhly výše RUB 7,1 mld. 

  Za prvních šest měsíců 2016 vyplatila společnost PPF Life Insurance klientům v rámci všech druhů pojištění pojistná plnění ve výši přes RUB 420 mil.

  Vít Sedláček, předseda představenstva PPF Life Insurance, řekl: „Nadále sledujeme pozitivní dynamiku růstu výběru předepsaného pojistného. Podobný trend se projevuje v celém odvětví. Životní pojištění se spořením se nadále úspěšně rozvíjí, protože lidé stále pociťují potřebu spolehlivé finanční ochrany.“

  Zpět na tiskové zprávy