Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Transformace skupiny PPF
  31/01/2006

  Výsledkem restrukturalizace skupiny PPF, která započala v létě 2005, je výlučné zaměření skupiny PPF na Retail Financial Services (RFS). RFS zahrnuje poskytování služeb v oblasti pojišťovnictví, penzijního připojištění, spotřebitelského financování, retailového bankovnictví, správy aktiv a kolektivního investování.

  Skupina PPF je mezinárodní finanční skupina, která úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přibližně 200 miliard Kč. Skupinu tvoří například Česká pojišťovna, Home Credit, Penzijní fond ČP, eBanka a specializované společnosti zabezpečující komplexní servis a správu aktiv. Skupina PPF působí v České republice, Slovenské republice, Ruské federaci a Kazachstánu a monitoruje další trhy ve východní Evropě a Asii.

  Kromě soustředění se výhradně na oblast RFS došlo na úrovni skupiny PPF k centralizaci strategických funkcí jako je treasury, controlling, trading, risk management, asset management a financování. To přispívá k zefektivnění finančního a provozního řízení a také posiluje transparentnost jednotlivých společností i celé skupiny PPF.

  Na základě běžných komerčních podmínek v rámci standardních smluvních mechanismů užívá obchodní značku „PPF“investiční mezinárodní společnost PPF Investments, která se zabývá činností private equity (PE) a která je na skupině PPF majetkově a obchodně nezávislá.

  Samotná skupina PPF je řízená společností PPF Group N.V. se sídlem v Nizozemí.

  95%-ní podíl na PPF Group N.V. má Petr Kellner, 5% vlastní Jiří Šmejc.

  Pro další informace kontaktujte:

  Dita Fuchsová
  ředitelka marketingu a komunikace PPF a.s.
  Tel.: (+420) 224 559 033
  E-mail: fuchsova@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy