Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Transakce PPF – Eldorado dokončena
  30/09/2009

  Skupina PPF s potěšením oznamuje, že dnešním dnem dokončila transakci s ruským podnikatelem Igorem Jakovlevem a v souladu s Memorandem o porozumění z února 2009 s ním vytvořila společný podnik zaměřený na retailovou distribuci domácí elektroniky v Rusku.

  Konverzí dříve poskytnutého úvěru USD 300 milionů v kapitál získala Skupina PPF kontrolní podíl, tj. 50 % plus jedna akcie, v Eldoradu, největším prodejci domácích spotřebičů a elektroniky v Rusku. V této transakci nabyla Skupina PPF rovněž podíl na nemovitostech, především obchodech využívaných Eldoradem, a dalších developerských projektech v Rusku z portfolia patřící Igoru Jakovlevovi.

  Kromě poskytnuté kapitálové injekce, zajistila Skupina PPF dalších USD 500 milionů ve formě refinancování pro další rozvoj společného podniku.

  Společný podnik obou partnerů nezahrnuje operace, aktiva a pasiva Eldorada na Ukrajině.

  V souladu s dohodou akcionářů, budou Skupina PPF a Igor Jakovlev řídit společný podnik prostřednictvím svých zástupců v Představenstvu. Každá strana má právo do něj jmenovat 2 členy, přičemž Skupině PPF náleží rozhodující hlas.

  Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF, řekl: „Transakce posiluje kapitál Eldorada tak, aby mohlo úspěšně čelit současným makroekonomickým turbulencím a změnám spotřebitelské poptávky v Rusku. Zvýšení kapitálu a dodatečné refinancování, které jsme obstarali, prokazuje naše odhodlání dále rozvíjet podnikání Eldorada a výrazně zlepšit jeho vztah k zákazníkům. Skrze partnerství s Igorem Jakovlevem chce Skupina PPF přenést na ruský retailový trh své rozsáhlé zkušenosti s rozvojem obchodů a se zlepšováním výkonnosti firem. Usilujeme o to, aby se Eldorado stalo ještě silnější v porovnání s lokálními konkurenty, a potvrdilo svou vedoucí pozici na ruském maloobchodním trhu jak v oblasti obchodních výsledků, tak i ve finanční výkonnosti.“

  Igor Jakovlev, zakladatel Eldorada, zdůraznil: „Se skupinou PPF získal řetězec silného partnera, investora s rozsáhlými zkušenostmi v rozvoji různorodých aktiv. Je důležité připomenout, že Eldorado a Skupina PPF jsou dlouhodobými partnery na ruském trhu. Jsem přesvědčen, že know-how Skupiny PPF, její efektivní a flexibilní korporátní kultura, stejně jako stabilní manažerský tým podpoří další úspěšný rozvoj Eldorada na ruském trhu tak, že se Eldorado stane pro spotřebitele synonymem “dobré kvality za příznivou cenu”.

  Zpět na tiskové zprávy