Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Tomáš Spurný se stává členem vrcholového vedení skupiny PPF
  12/07/2007

  Skupina PPF oznamuje, že Tomáš Spurný se od 1. srpna 2007 stane členem jejího vrcholového vedení a to v roli předsedy představenstva PPF a.s., hlavní poradenské společnosti celé skupiny PPF. Zároveň bude úzce spolupracovat s akcionáři skupiny PPF v roli poradce pro transformaci.

  Petr Kellner, zakladatel a majoritní akcionář PPF Group N.V. k jeho příchodu říká: „Velice mě těší, že se Tomáš Spurný přidává ke skupině PPF. Jeho schopnosti a mezinárodní zkušenosti pro nás budou velkým přínosem. Jeho hlavní zodpovědností bude především transformace naší skupiny tak, abychom byli připraveni na další úspěšný mezinárodní rozvoj.“

  Tomáš Spurný od roku 2002 až doposud velmi úspěšně působil v roli předsedy představenstva a generálního ředitele Všeobecné úverové banky. Svou kariéru zahájil v roce 1994 v poradenské firmě McKinsey & Company, ve které na různých pozicích působil až do roku 1999 a kde se soustředil především na poradenství v oblasti řízení rizik a snižování provozních nákladů. Poté zastával pozici generálního ředitele a předsedy představenstva největšího nebankovního vydavatele platebních karet CCS Česká společnost pro platební karty, kde jeho hlavní úlohou byla tvorba a implementace růstové strategie. Před svým příchodem do Všeobecné úverové banky Tomáš Spurný dva roky působil jako člen představenstva Komerční banky.

  „PPF je moderní finanční skupina s globální působností na řadě dynamicky rostoucích a rozvíjejících se trzích. Velice se proto těším na možnost dále zde zúročit svoje zkušenosti, pomoci s transformací skupiny a v konečném důsledku tak přispět k jejím dalším úspěchům“ komentuje svůj příchod do skupiny Tomáš Spurný.

  Tomáš Spurný se narodil v Praze v roce 1965. Po maturitě emigroval do USA a v letech 1986 až 1991 studoval na Stern School of Business, která je součástí New York University. Titul MBA v oboru finance získal v roce 1994 na Columbia University v New Yorku.

  Poznámka pro editory:

  Mezinárodní finanční skupina PPF se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní služby v oblasti správy majetku. Za 16 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a ke konci roku 2006 spravovala aktiva v hodnotě převyšující 224 mld. korun. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu umístěnou v Nizozemí. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Kontakt:
  Jiří Hájek
  ředitel komunikace a marketingu
  hajek@ppf.cz
  +420 731 700 100
  www.ppfgroup.nl
  www.ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy