Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Tomáš Spurný odchází ze skupiny PPF
  26/02/2009

  Skupina PPF oznamuje, že Tomáš Spurný po vzájemné dohodě s akcionáři opouští pozici předsedy představenstva PPF a.s., hlavní poradenské společnosti celé skupiny PPF. Ke konci února odchází Tomáš Spurný z vrcholového vedení PPF za novými kariérními výzvami.

  „Jménem akcionářů bych rád Tomáši Spurnému poděkoval za jeho nepřehlédnutelný podíl na transformaci Skupiny PPF v byznys developera, jenž bude napříště zaměřen na tři specifické obchodní profily: retailové finanční služby, investice typu private equity a projekty v oblasti realit. Profesní zkušenosti Tomáše Spurného, ať už z finančního či korporátního managementu, rovněž přispěly k tomu, že se Skupině adaptovala na podmínky světové ekonomické recese výrazně hlouběji a mnohem dříve než jiní“, uvedl Jiří Šmejc, akcionář PPF.

  „Vážím si možnosti, kterou jsem dostal od akcionářů PPF, realizovat kroky, jež zásadním způsobem a dlouhodobě předurčují obchodní činnost a orientaci Skupiny. Cením si všech nových zkušeností, které jsem přitom získal a které mne bezesporu profesně obohatily“, uvedl Tomáš Spurný.

  Kontakt pro další informace:

  Alexej Bechtin
  tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 174 396
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy