Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Tisková zpráva Air Bank: Přiblížili jsme se cíli být v zisku už v roce 2015
  29/04/2013

  Při otevření banky v listopadu 2011 jsme říkali, že se chceme dostat do zisku už ve čtvrtém roce od startu, tedy v průběhu roku 2015. Loni jsme se tomuto cíli výrazně přiblížili.

  Už první rok na trhu se nám podařilo dosáhnout poloviční ztráty, než jakou jsme plánovali.

  Když jsme se rozhodli, že postavíme Air Bank od základů na zelené louce, věděli jsme s jistotou dvě věci. Že nám to umožní vytvořit pro vás banku bez jakýchkoliv kompromisů tak, abyste ji mohli mít rádi. A že to pro nás bude hodně finančně náročné, protože zatímco náklady jsou u takto vzniklé banky už od začátku vysoké, výnosy je doženou až za několik let.

  Proto jsme se zaměřili na to, abychom Air Bank stavěli a provozovali co nejefektivněji. A daří se nám to. Zatímco tradiční velká banka zaplatí ročně za svůj provoz třeba 15 miliard korun, nás stál v roce 2012 chod banky pouze zlomek této částky – 745 milionů korun. Díky naší jednoduchosti přitom budeme schopni mít podobně nízké náklady i v dalších letech. Naše výnosy budou naopak růst postupně spolu s tím, čím více vás je a čím více nás používáte.

  Už rok 2012 ukázal, že dokážeme být finančně úspěšní i bez absurdních poplatků. Díky mnohem lepším obchodním výsledkům, některým výhodným investicím i úspoře nákladů se nám už v prvním roce podařilo dosáhnout mnohem nižší ztráty, než jsme plánovali – 323 milionů korun namísto 793 milionů korun. Přiblížili jsme se tím výrazně k našemu cíli být v zisku už v roce 2015.

  V roce 2013 by přitom naše ztráta mohla být ještě nižší. Velkou zásluhu na tom máte vy sami. Už je vás skoro 125 000, což je tolik, kolik jsme čekali až někdy na podzim. Téměř polovina z vás nás používá jako svou hlavní banku a stále vás přibývá. Díky pohodlným bezkontaktním kartám platíte v obchodech častěji i menší částky. A řada z vás nám projevila důvěru i při hledání nejvýhodnější půjčky na trhu.

  Děkujeme! Nadále pro vás budeme vytvářet banku, kterou můžete mít rádi. Od dubna jsme vám začali úročit běžný účet, zrušili či snížili některé poplatky nebo umožnili výběr peněz u Sazky. A rozhodně tím s inovacemi nekončíme.

  Zpět na tiskové zprávy