Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Tisková informace k pozici společnosti eBanka a.s. ve skupině PPF
  17/03/2006

  Skupině PPF se v letech 2003 až 2005 podařilo úspěšně transformovat společnost eBanka a.s. z malé internetové banky na moderní univerzální banku. V loňském roce dosáhl zisk v eBance 10,5 mil. Kč po zdanění a bilanční suma meziročně narostla o 25%. Došlo k jasnému vyprofilování jejího zaměření na dva cílové segmenty - fyzické osoby a malé a střední firmy. Kvalitu obchodního modelu a produktů eBanky průběžně potvrzují četná prestižní ocenění, jako je například Nejdynamičtější banka roku 2004 a 2005, Účet roku 2003 a 2005, Přímé bankovnictví roku 2002 a 2004, Zlatá koruna 2004 za Přímé bankovnictví, Zlatý dukát za klientský přístup a mnohé další.

  V této situaci obdržela skupina PPF několik nabídek na prodej 100 % akcií eBanky. S ohledem na charakter těchto nabídek se skupina PPF rozhodla zvážit své strategické možnosti ve vztahu ke svému podílu v eBance. Případné budoucí rozhodnutí o prodeji eBanky bude podmíněno dosažením dohody s vhodným investorem.

  Mezinárodní finanční skupina PPF úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přibližně 200 miliard Kč. Skupinu tvoří například Česká pojišťovna,Penzijní fond ČP, Home Credit, eBanka a specializované společnosti zabezpečující komplexní servis spojený se správou majetku. PPF rozvíjí své aktivity v regionu střední a východní Evropy, v Kazachstánu a v Číně a je vlastníkem řady finančních institucí, které v oblasti svého působení patří k nejvýznamnějším.

  Pro další informace kontaktujte:

  Dita Fuchsová
  ředitelka marketingu a komunikace PPF a.s.
  Tel.: (+420) 224 559 033
  E-mail: fuchsova@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy