Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Telefónica CR: Změna na pozici finančního ředitele
  18/03/2014

  Stáhnout soubor PDF

  Do pozice ředitele divize Finance společnosti Telefónica Czech Republic bude k 1. dubnu jmenován současný první místopředseda představenstva Martin Vlček. Nahradí tak Davida Melcona, který se po dvou letech vrací zpět do centrály španělské skupiny Telefónica. Martin Vlček finanční divizi povede dočasně a zároveň bude pověřen výběrem vhodného kandidáta na jejího ředitele.

  Martin Vlček měl jako investiční ředitel ve společnosti PPF, mimo jiné, odpovědnost za akvizici Telefónica Czech Republic. V minulosti působil jako externí poradce PPF. V letech 2002 - 2011 pracoval pro Penta Investments jako investiční manažer a posléze jako ředitel maloobchodní sítě. Martin Vlček má bohaté zkušenosti především v oblasti transformace společností.

  Zpět na tiskové zprávy