Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Tanemo obdrželo souhlas České národní banky ke zvýšení svého podílu v MONETA Money Bank na 28,36 %
  16/04/2021

  Společnost Tanemo a.s. ze skupiny PPF oznamuje, že v rámci dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií společnosti MONETA Money Bank (MMB) obdržela od České národní banky souhlas k nabytí podílu v MMB až do 30 %, což společnosti Tanemo umožní nabýt všechny akcie z veřejného návrhu na odkup akcií a dosáhnout tak podílu v MMB ve výši 28,36 %.

  Souhlas ČNB umožňuje společnosti Tanemo vypořádat převod vlastnictví a platbu podmíněné části veřejného návrhu odkupu akcií. Datum vypořádání podmíněné části odkupu byl stanoven na 20. 4. 2021. Nepodmíněnou část veřejného návrhu na odkup akcií ve výši až do 10 % MMB vypořádala společnost Tanemo již 24. března 2021.

  Společnost Tanemo předložila ČNB formální žádost o nabytí podílu v MMB odpovídajícímu podmíněné části odkupu akcií MMB 24. února 2021. Veřejný návrh odkupu 20 % akcí MMB (s možností zvýšit objem až na 29 %) uveřejnila společnost Tanemo 8. února 2021.

  V rámci dobrovolné nabídky odkupu akcií nabízela společnost Tanemo 80 Kč za jednu akcii MMB. Společnost Tanemo obdržela potvrzení o akceptaci předpokládající odkup 141 723 860 kusů akcií MMB. Cena, kterou PPF za akcie nabídnuté v procesu dobrovolné nabídky odkupu zaplatí, činí 11,3 miliardy Kč.

  Zpět na tiskové zprávy