Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  „SVĚTLO. STOPY.“ Výrazná díla české a slovenské fotografie ze sbírky PPF vystaví Centrum současného umění v německém Augsburgu
  17/05/2019

  Centrum současného umění v Augsburgu představí německému publiku výrazná díla české a slovenské fotografie ze sbírky PPF. Výstavu s názvem „SVĚTLO. STOPY.“ mohou návštěvníci v augsburském Skleněném paláci shlédnout od 24. května do 7. července 2019. Výstava bude vyvrcholením současně probíhajících německo - českých kulturních dnů a potvrzením dlouhodobé spolupráce mezi oběma zeměmi i partnerskými městy Augsburg a Liberec.

  Expozice volně navazuje na loňskou velmi úspěšnou výstavu „Sudek, Funke, Drtikol…“ (Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF), která byla k vidění v Oblastní galerii Liberec. Výstava poskytne průřez vývojem české a slovenské fotografie od 70. let 19. století až po současnost s důrazem na období první republiky. „Velice nás těší, že můžeme německému publiku představit originální české a slovenské fotografie ze sbírky PPF. S kurátory Augsburské galerie jsme vybrali soubor děl, jehož hlavní část tvoří fotografie Josefa Sudka, Jaromíra Funkeho a Františka Drtikola. Ty jsou doplněné například historicky nejstaršími fotografiemi Františka Fridricha, předválečnými díly Miroslava Háka, Jaroslava Rösslera a Alexandra Hackenschmieda. Autory z druhé poloviny 20. století zastupují Běla Kolářová, Václav Chochola nebo Tono Stano, až po tvorbu současných autorů,“ popisuje široký záběr výstavy v augsburském Centru moderního umění Jan Řehák, ředitel PPF Art. Většinu ze 60 vystavených fotografií zde uvidí německé publikum vůbec poprvé.

  Hlavní pilíř expozice „SVĚTLO. STOPY.“ tvoří ukázky ze slavných fotografických cyklů Josefa Sudka, k jehož obdivovatelům patří mimo jiné i americký herec Richard Gere. „Dílo Josefa Sudka je v zahraničí velmi žádané. Výraznou pozornost si získala například výstava v dublinské galerii současného umění Douglas Hyde Gallery, která u příležitosti 120. výročí narození Josefa Sudka představila výběr jeho díla ze sbírky PPF irskému publiku,“ uvádí Jan Řehák a dodává: „Nejen prostřednictvím Sudkova díla, ale i díky fotografiím dalších českých a slovenských autorů zvučných jmen se PPF může pravidelně podílet na propagaci kvalitního českého umění v zahraničí, což činíme velmi rádi.“

  Na výstavě v augsburském Skleněném paláci se návštěvníkům představí i díla dalších autorů, která dotvářejí průřez historií české a slovenské fotografie a reprezentují různé umělecké směry – piktorialismus, modernu, surrealismus, existencionalismus, konceptualismus, včetně postmoderny a postkonceptualismu.

  Výstava „SVĚTLO. STOPY.“, ze sbírky PPF, bude zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 23. 5. 2019. Společně s Christofem Treppeschem, ředitelem Kunstsammlungen und Museen Augsburg a Tomasem Elsenem, ředitelem H2- Centra současného umění a kurátora výstavy, zde vystoupí i Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie Liberec.

  Název výstavy:       „SVĚTLO. STOPY.“ Klíčová díla české a slovenské fotografie
  Místo konání:         H2- Centrum současného umění, Augsburg
  Termín:                  24. 05. - 07. 07. 2019
  Kurátor:                 Tomas Elsen

  Zpět na tiskové zprávy