Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Sudek: Obrazy a odrazy. Letní výstava v Ateliéru Josefa Sudka představí originální Sudkovy fotografie.
  26/06/2019

  Stáhnout soubor PDF

  V pražské galerii Ateliér Josefa Sudka budou v letních měsících vystaveny originální Sudkovy fotografie ze sbírek PPF Art a Ústavu dějin umění AV ČR. Netradiční expozice  představí veřejnosti zakázkovou práci známého českého fotografa pro jeho přátele malíře, doplněnou o Sudkovy umělecké fotografie. V nich se odráží inspirace malířskou tvorbou.

  Do expozice „Sudek: Obrazy a odrazy“ vybrali kurátoři výstavy Lucie Mlynářová a Martin Pavlis snímky, které zachycují malby a kresby osmi Sudkovi blízkých autorů, například Emila Filly nebo Josefa Navrátila. Vedle nich se prezentují fotografie z autorovy volné tvorby, které odráží téma fotografovaných obrazů. Výstava bude v Ateliéru Josefa Sudka od 28. června do 29. srpna 2019. Slavnostní vernisáž proběhne 27. června 2019 od 18 hodin.

  „Jsme rádi, že právě tyto dosud nepovšimnuté dokumentární fotografie uměleckých děl můžeme představit v místě, kde mnoho z nich vzniklo. Tato spíše rutinní Sudkova práce mu přinášela jistý výdělek, zároveň měla ale vliv i na jeho uměleckou tvorbu. Kurátoři výstavy pečlivě prošli fotografie Josefa Sudka ve sbírkách PPF Art a ÚDU AV ČR a k reprodukčním a dokumentárním fotografiím dohledali umělecké fotografie, v jejichž kompozici Sudek odkazoval na tvorbu svých kamarádů malířů. Věříme, že tento nový pohled na tvorbu Josefa Sudka přiláká v létě do galerie mnoho českých i zahraničních obdivovatelů Sudkovy práce,“ řekl Jan Řehák, ředitel PPF Art.

  Ateliér Josefa Sudka představí fotografie děl ve 30. letech začínajících umělců Andreje Bělocvětova, Oty Janečka a Václava Sivka; práci vrstevníků Josefa Sudka představují snímky děl Emila Filly, Josefa Navrátila, Vlastimila Rady, Františka Tichého a Františka Zikmunda.

                        

                                                                                                   Václav Sivko, Malostranský hřbitov (vlevo); Josef Sudek, Podzimní ostrov (vpravo)

  Sudek reklamním a dokumentačním profesionálem
  „Začal jsem fotografovat obrazy současných malířů. Ta věc má barvy, ale já musím dát všechno do černobílé. Že se dá v černobílé udělat dojem barevnosti, mi řekl Filla…“

  Vzpomínka Josefa Sudka odkrývá počátek jeho podnikání v oblasti fotografování uměleckých děl. Emil Filla byl jedním z prvních malířů, který u Sudka objednával fotografické reprodukce svých děl jako průběžnou dokumentaci své tvorby.

  Sudkovy portréty v temné komoře
  Z koncepce se vymyká instalace v temné komoře Ateliéru. Zde vystavené fotografie prezentují malířské portréty Josefa Sudka převážně od autorů, jejichž díla jsou zastoupena v hlavní části výstavy. Ve většině případů jde o digitální tisky z originálních negativů.

  Název výstavy:      Sudek: Obrazy a odrazy
  Místo konání:         Ateliér Josefa Sudka
  Termín:                   28. 06. - 29. 08. 2019
  Kurátoři:                 Lucie Mlynářová, Martin Pavlis
  Instalace:                Adéla Kremplová

  Výstava Sudek: Obrazy a odrazy je součástí programu NAKI II Ministerstva kultury ČR s názvem Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví.

  Obnovu ateliéru světově uznávaného českého fotografa Josefa Sudka na pražském Újezdě a jeho přeměnu v galerii financovala skupina PPF. Už dvě desetiletí se stará o výstavní program této galerie společnost PPF Art.

  Poznámky pro editory
  Společnost PPF Art rozvíjí aktivity skupiny PPF v oblasti kultury a umění. Po roce 2000 začala systematicky budovat sbírku české a slovenské fotografie. Základem sbírky se stal rozsáhlý soubor fotografií světově uznávaného českého fotografa Josefa Sudka. Druhou uměleckou sbírku tvoří soubor 333 výtvarných děl, převážně obrazů a soch, autorů z období posledních dvou století. Jsou zde zastoupena díla A. Muchy, J. Schikanedera, M. Medka, P. Nikla, T. Císařovského a mnohých dalších.

  PPF Art zajišťuje výstavní program v pražské Galerii Václava Špály na Národní třídě a v Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě. Umělecká díla zapůjčuje rovněž do jiných výstavních prostor v ČR i v zahraničí. 
  www.ppf-art.cz

  Sbírka fotografií PPF je zřejmě největší soukromou uměleckou sbírkou české a slovenské fotografie. V současnosti čítá 2 044 děl od 192 autorů z období od 70. let 19. století po současnost. Jsou v ní zastoupeny fotografie například Josefa Sudka, Františka Drtikola, Jaromíra Funkeho, Ivana Pinkavy, Tono Stana a dalších. Výběr děl ve sbírce: https://www.ppf-art.cz/cs/sbirka-fotografii

  Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.
  Ústav dějin umění je součástí Akademie věd ČR od jejího vzniku v roce 1953. Jeho vědečtí pracovníci se zaměřují na výzkum v oblasti dějin a teorie výtvarného umění a architektury a na uměleckohistorickou topografii. Podílejí se na domácích i zahraničních výzkumných projektech, jsou kurátory výstav i autory knih o umění a statí publikovaných v domácích i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících. Působí jako pedagogové na vysokých školách a přednášejí doma i v zahraničí. Pozornost věnují také problematice ochrany kulturního dědictví. Mezi nejvýznamnější projekty patří několikasvazkové Dějiny českého výtvarného umění a soupisy Uměleckých památek Čech, Moravy, Slezska a Prahy. Od svého vzniku vydává ústav také mezinárodně respektovaný oborový časopis Umění/Art. Ústav má také vlastní nakladatelství Artefactum. Od roku 2019 se Ústav dějin umění rozšířil o nové oddělení muzikologie. Ve výlohách knihovny ústavu (Window Gallery) se konají pravidelné výstavy.

  --

  Kontakty
  PPF Art
  Jitka Tkadlecová
  tkadlecova@ppf.cz
  +420 725 461 574

  ÚDU AV ČR
  Barbara Gajewská
  gajewska@udu.cas.cz
  +420 607 630 453

  Zpět na tiskové zprávy