Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Stavební úřad Prahy 6 povolil odstranění objektu bývalého hotelu Praha
  22/01/2014

  Skupina PPF potvrzuje, že obdržela pravomocné rozhodnutí, kterým se povoluje odstranění stavby objektu bývalého hotelu Praha v Dejvicích (Praha 6). Se samotnými demoličními pracemi začne zhotovitel demolice, kterým je společnost APB Plzeň, v příštích týdnech. Na pozemku se přitom už pracuje na přípravě odstranění starých garáží a dalších objektů v dolní části areálu. Povolení jejich odstranění nabylo právní moci již na začátku letošního roku. Podle podmínek Rozhodnutí musí být projekt odstranění uvedených objektů dokončen do jednoho roku. Na větší část pozemku se vrátí park, v jižní části areálu je plánována výstavba budovy základní školy a gymnázia Open Gate.

  Společnost APB Plzeň pro odstranění budov zvolila moderní technologii „rozstříhání“ speciálními stavebními stroji. Tato technologie umožňuje rychlý postup prací, její použití eliminuje hlučnost a prašnost a zcela nahradí dříve používané odstřely. Práce budou probíhat pouze v pracovní dny od 7.30 do 18.00 hodin. Doprava materiálu bude vedena mimo vilovou zástavbu po stávajícím pozemku hotelu Praha směrem na ulici Evropská. Na pozemku zasaženém demolicí je celkem 329 vzrostlých stromů, které zůstanou zachovány, s výjimkou tří, jež nelze z technických důvodů zachránit.

  K odstranění budov v areálu bývalého hotelu Praha byla spuštěna webová stránka www.parkmistohotelu.cz s informacemi o průběhu prací i o budoucích záměrech vlastníka s pozemkem.  Občané mají rovněž k dispozici e-mail demolicehotelu@ppf.cz a zřízena je také bezplatná telefonní linka 800 101 193. Před dvěma týdny také občané Hanspaulky obdrželi informační leták společnosti APB Plzeň s popisem plánovaných prací.

  Skupina PPF převzala hotel Praha ve stavu, kdy byla odvezena nebo zničena velká část vybavení interiéru. Na svém místě již nebyl nábytek vyrobený na zakázku a demontováno bylo například i vybavení koupelen, restaurace, kuchyně i všech pokojů. Na svých místech zůstala pouze část svítidel nebo skleněný orientační systém. Tyto věci demontovali odborní pracovníci a byly nabídnuty do různých uměleckých sbírek. Část si převzalo například pražské Uměleckoprůmyslové museum.

  Budova základní školy a gymnázia Open Gate bude umístěna v jižní (dolní) části pozemku, kde jsou dnes zchátralé garáže, u ulice Evropská, a na sousedním pozemku známém jako Hadovka (někdejší rezidence kanadské ambasády).

  Zpět na tiskové zprávy