Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Stanovisko společnosti Home Credit k obviněním publikovaným portálem Aktuálně.cz
  13/12/2019

  Společnost Home Credit interně prošetřila podezření vznesená zpravodajským portálem Aktuálně.cz v článku ze dne 10. 12. 2019: „Home Credit si najal agenturu, která měla zlepšit obraz Číny u Čechů. Vytvořila síť novinářů i politiků“, a po prostudování všech dostupných podkladů zveřejňuje následující skutečnosti:

  1/ Společnost Home Credit ve snaze bránit se opakovaným mediálním útokům, které poškozují její byznys, uzavřela v dubnu 2019 smlouvu s PR agenturou C&B Reputation Management. Zadáním bylo racionalizovat veřejnou diskusi v České republice o podnikání v Číně, s cílem dosáhnout oslabení extrémních pozic ve veřejném prostoru a vnést do veřejné debaty fakta o podnikání a životě v Číně s cílem zlepšení česko-čínských vztahů.

  2/ Společnost C&B Reputation Management v souladu s profesionálními pravidly Public Relations v následujících měsících komunikovala s celou řadou veřejně viditelných osob, institucí a influencerů, které podle jejího názoru ve vztahu k Číně dlouhodobě a konzistentně zastávají odborně podložené postoje a odmítají jak nekritické adorování Číny a oficiální propagandu, tak přehnaně kritické apriorní odmítání ČLR.

  3/ Mezi oslovenými byli novináři, politici, veřejné osobnosti, intelektuálové i sinologové. Jedním z nich byl i Vít Vojta chystající v té době projekt Institut pro současnou Čínu – Sinoskop, jehož cílem je „informovat o Číně bez předsudků a vyvážit polarizovanou debatu o Číně v České republice“. Skutečnost, že agentura C&B Reputation Management spolupracovala s projektem Sinoskop, v žádném případě neznamená, že obsah projektu Sinoskop ovlivňovala společnost Home Credit. Pokud je nám známo, provoz projektu Sinoskop financoval Vít Vojta z prostředků jeho soukromé poradenské společnosti, a to včetně financování služeb společnosti C&B.  Uvědomujeme si však zpětně, že bylo chybou podpořit projekt Sinoskop částečným plněním prostřednictvím PR agentury a nikoliv napřímo sponzorským darem.

  4/ Společnost Home Credit s plnou odpovědností prohlašuje, že nikdy nenajímala ani nepoptávala v České republice jakékoliv lobbistické, nebo komunikační PR služby, jejichž cílem by bylo prosazování zájmu jakékoliv zahraniční země. Trváme na tom, že cíle všech našich aktivit jsou byznysové, nikoliv politické. Jejich hlavním smyslem je uchránit Home Credit od podpásových útoků a nespravedlivého očerňování. Tvrzení deníku Aktuálně.cz o tom, že společnost Home Credit „vytvořila a platila tajnou síť, jejímž úkolem bylo zlepšit obraz čínského komunistického režimu u české veřejnosti“ je lež, a stala se v posledních dnech podkladem pro naprosto absurdní politickou interpretaci.

  5/ Společnost Home Credit čelí více než dva roky soustavné pomlouvačné kampani spolku Sinopsis, který opakovaně publikuje o podnikání společnosti Home Credit nepravdivé a zavádějící informace, které naši společnost cíleně poškozují. O jejich motivech, ani o motivech Aktuálně.cz šířit prokazatelné nepravdy, nebudeme veřejně spekulovat.  

  Zpět na tiskové zprávy