Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Společnosti skupiny PPF jsou jedním z největších plátců daní v ČR
  03/11/2014

  V souvislosti s nepravdivými informacemi, které se objevily v některých médiích a které uvádějí, že "PPF v ČR neplatí daně", vydává skupina PPF následující informaci o působení v České republice.

  Za rok 2013 společnosti, v nichž má PPF majetkovou účast*, odvedly jen na dani z příjmu 3,74 miliardy korun. Tím se řadí mezi pět největších plátců v České republice podle žebříčku Ministerstva financí.** Kromě toho společnosti s majetkovou účastí PPF (bez EPH) odvedly státu v roce 2013 na sociální a zdravotní pojištění za své zaměstnance 2,36 miliardy korun.

  Celkem společnosti s majetkovou účastí PPF zaměstnávají v ČR přes 12 tisíc lidí***. Z nich přitom nezanedbatelnou část tvoří místa vytvořená díky mezinárodní expanzi skupiny. Mezi české společnosti, které jsou zodpovědné za zahraniční aktivity či poskytují mezinárodní podporu, mj. patří: PPF a.s., Home Credit International a.s., SOTIO a.s., PPF Real Estate s.r.o. Jenom tyto čtyři společnosti zaměstnávají přibližně 1000 lidí, z nichž významná část představuje vysoce kvalifikované experty ve svých oborech.

  V České republice skupina PPF kromě nedávné akvizice O2 působí v oblastech bankovnictví a finančních služeb, v realitách či biotechnologiích. Mezi nově rozvíjené české firmy patří inovativní projekty Air Bank a SOTIO.

  Skupina PPF a její akcionáři se v ČR také dlouhodobě věnují společenské odpovědnosti. Rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových The Kellner Family Foundation v roce 2013 podpořila projekty zejména v oblasti vzdělávání a vědy částkou 91 milionů korun. Společnosti skupiny PPF loni darovaly této Nadaci a dalším subjektům v ČR přes 140 milionů korun.

  ------
  Poznámky
  * včetně EPH, kde držela skupina PPF podíl do června 2014
  ** Po přepočtu podle majetkového podílu PPF v daných společnostech a bez podílu v O2, kterou v roce 2013 PPF nevlastnila, by daň z příjmu připadající na samotnou PPF činila přibližně 1 miliardu korun, i tato suma by řadila PPF mezi největší české poplatníky daně z příjmů.
  *** k 31. 3. 2014 a bez EPH


  ------
  Poznámky pro editory
  PPF Group
  Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, těžbu nerostů, zemědělství a maloobchodní služby až po biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva přesahující 24 miliardy eur (k 30. 6. 2014).

  Skupina PPF v České republice
  V České republice kromě nedávné akvizice O2 působí skupina PPF v oblasti bankovnictví a finančních služeb, v realitách či biotechnologiích. Jak tradiční velké společnosti, tak nejmladší rozvíjené české firmy jako inovativní projekty Air Bank a SOTIO, dávají v Česku práci 12 tisícům zaměstnanců. Z nich přibližně 1 tisíc míst bylo vytvořeno v tuzemských centrálách zahraničních poboček díky mezinárodní expanzi PPF. V roce 2013 jenom na dani z příjmů odvedly společnosti s majetkovou účastí PPF 3,7 miliardy korun, na odvodech pak 2,4 miliardy korun.

  Zpět na tiskové zprávy