Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Společnosti O2 se daří snižovat náklady, klíčovou oblastí růstu zůstává Slovensko
  12/11/2014

  Operátor O2 dnes oznámil své finanční a provozní výsledky za leden až září 2014.

  I ve třetím čtvrtletí společnost pokračuje v aktivitách vedoucích k zefektivnění a pružnějšímu rozhodování. "Díky zjednodušení firemní struktury jsme nyní schopni reagovat rychleji a efektivněji. Získali jsme větší volnost, která nám umožnila plně se koncentrovat na český a slovenský trh," hodnotí třetí kvartál Tomáš Budník, generální ředitel O2 Czech Republic.

  Celkové konsolidované provozní výnosy O2 se meziročně snížily o 7 % na 33,1 mld. Kč. Finanční ukazatel OIBDA meziročně klesl o 11 %. "Naše hospodářské výsledky se tak shodují s očekáváním trhu i finančních analytiků," doplnil Tomáš Budník.

  V září byl zahájen pilotní provoz sdílení 2G a 3G sítí se společností T-Mobile. Oběma operátorům přinese do budoucna významné úspory, které umožní další investice do provozovaných sítí a nabízených služeb. O2 také pokračuje v pokrývání České republiky nejrychlejší mobilní sítí 4G LTE. Do konce roku tak plánuje pokrýt 93 % obyvatel Česka vysokorychlostním mobilním internetem .
  Klíčovou oblastí růstu zůstává O2 Slovakia. Výnosy na Slovensku dosáhly v prvních devíti měsících roku 2014 výše 161 milionů EUR, což představuje meziroční nárůst o 3,7 %.


  Přehled provozních výsledků
  Mobilní služby od O2
  využívalo k 30. září 2014 celkem 5 052 tisíc zákazníků. Počet zákazníků smluvních služeb se meziročně zvýšil o 2,7 % na 3 280 tisíc. V oblasti předplacených služeb došlo k meziročnímu poklesu o 5,7 % na 1 772 tisíc zákazníků.

  Díky tarifům s neomezeným voláním roste i celkový mobilní hlasový provoz. Objem volání se meziročně zvýšil o 9,1 % na 8 628 milionů minut. Za leden až září 2014 tak na každého mobilního zákazníka připadá v průměru 190 provolaných minut měsíčně.

  Obliba internetu v mobilu stále stoupá. Počet zákazníků, kteří jej používají, meziročně stoupl o 25,6 %. Výnosy z mobilních datových služeb tak vzrostly o více než pětinu. I nadále roste podíl chytrých telefonů v síti O2 - meziročně se zvýšil o dalších 7,6 procentních bodů na 39,6 %. Díky strategickému partnerství se společností Apple také mezi zákazníky O2 roste počet iPhonů, i přesto že mobilnímu světu vévodí Android. V síti O2 je rozložení sil následující: Android - 64 %, iOS - 9,2 %, Windows Phone - 5,7 %, Blackberry - 1,9 %. Podíl telefonů s operačním systémem Symbian meziročně klesl téměř o 3 p.b. na 18,7 %.

  V září 2013 uvedlo O2 na trh digitální televizi O2TV s novými funkcionalitami. Po roce fungování počet jejich zákazníků vzrostl o 21 %, překročil hranici 178 tis. a stále roste. Svůj podíl na tom má i nová služba O2TV Go, která umožnila sledovat televizi na mobilních zařízeních kdykoli a kdekoli. Aplikace O2TV Go je k dispozici pro zařízení s operačními systémy Android a iOS a doposud si ji stáhlo více než 138 tisíc zákazníků.

  Pevný internet od O2 využívalo k 30. září 915 tisíc domácností. Podíl zákazníků s technologií VDSL přitom vzrostl na 404 tisíc.

  Přehled finančních výsledků
  Celkové konsolidované provozní výnosy
  za prvních devět měsíců roku 2014 klesly meziročně o 7 % na 33,1 mld. Kč. Provozní výnosy bez zahrnutí vlivu nižších propojovacích poplatků, které nemají přímý dopad na provozní zisk, se meziročně snížily o 4,9 %. Ve třetím čtvrtletí se přitom meziroční pokles zpomalil na -3,2 % (-9,6 % v prvním čtvrtletí; -8,3 % ve druhém čtvrtletí).

  Provozní zisk OIBDA klesl v období od ledna do září 2014 meziročně o 10,6 %. OIBDA marže dosáhla 35,7 %, meziročně o 1,4 procentního bodu méně.

  Díky úsilí zefektivnit chod společnosti se podařilo snížit konsolidované provozní náklady o 5,6 % na 21 342 mil. Kč, mzdové náklady přitom poklesly o téměř 10 %.

  Konsolidované investice dosáhly výše 6 436 mil. Kč. Tato částka v sobě zahrnuje i akviziční náklady spojené s nákupem licencí k LTE kmitočtům v České republice a na Slovensku. Výše investic bez zahrnutí této částky dosáhla 2 528 mil. Kč.

  Jednou z klíčových růstových oblastí, na kterou se společnost zaměřuje, zůstává O2 Slovakia. Celkový počet zákazníků na Slovensku dosáhl 1 638 tisíc a vykázal tak meziroční růst o 11,3 %. Celkové provozní výnosy dosáhly výše 161 mil. EUR. Provozní zisk OIBDA vzrostl meziročně o 4,1 % na 51 mil. EUR.

  KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE
  Finanční ukazatele skupiny

  Finanční ukazatele Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Meziroční změna
  Provozní výnosy 33 071 mil. Kč 35 579 mil. Kč - 7,0 %
  Provozní náklady 21 342 mil. Kč 22 614 mil. Kč - 5,6 %
  OIBDA 11 805 mil. Kč 13 206 mil. Kč - 10,6 %
  OIBDA marže 35,7 % 37,1 % - 1,4 p.b.
         
  Provozní ukazatele - Česká republika      
  Počet zákazníků mobilních služeb Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Meziroční změna
  Tarifní zákazníci 3 280 tis. 3 195 tis. + 2,7 %
  Zákazníci s předplacenou kartou 1 772 tis. 1 880 tis. - 5,7 %
  Celkem 5 052 tis. 5 075 tis. - 0,4 %
         
  Chytré telefony Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Meziroční změna
  Podíl chytrých telefonů v síti O2 39,6 % 32,0 % + 7,6 p.b.
         

   

   

  Zpět na tiskové zprávy