Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Společnost PPF Life Insurance zvýšila za prvních devět měsíců roku 2013 předepsané pojistné z dlouhodobého životního pojištění o 25 %
  18/11/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Celková výše předepsaného pojistného za prvních 9 měsíců roku 2013 podle ruských účetních standardů RSBU1 přesáhla 7,6 miliard rublů. Největší růst vykázal hlavní obor činnosti pojišťovny zahrnující mimo jiné spořicí a penzijní programy životního pojištění.

  Společnost PPF Life Insurance pokračuje v aktivním působení ve svém profilovém segmentu trhu, který nesouvisí s pojištěním schopnosti splácet. Díky tomu se jí za prvních devět měsíců roku 2013 podařilo zvýšit objem předepsaného pojistného z dlouhodobého životní pojištění o 25 % oproti stejnému období roku 2012.

  Nejvíce se na prodeji pojištění v průběhu prvních tři čtvrtletí roku 2013 podíleli agenti-zprostředkovatelé: tento prodejní kanál dosáhl 27% nárůstu pojistného oproti stejnému období roku 2012. Záměrem vybudovat rozsáhlou síť agentů stojí za velkým programem regionální expanze pojišťovny. Za šest měsíců realizace tohoto projektu společnost otevřela 11 nových zastoupení2.

  Předseda představenstva PPF Life Insurance Vít Sedláček řekl: „Prioritou směřování společnosti je rozvoj dlouhodobého životního pojištění, při němž hraje hlavní úlohu maloobchodní prodejní kanál. Proto cílevědomě zvyšujeme efektivitu sítě zástupců a makléřů – investujeme nemalé prostředky do vzdělávacích a motivačních programů, rozvíjíme nabídku produktů a zavádíme nejnovější technologie, které nám pomáhají dodržovat při naší práci vysoké standardy kvality.“  1PPF Life Insurance vede účetnictví podle mezinárodních (IFRS) i ruských (RSBU) účetních standardů 2Údaje aktualizovány ke dni 18. 11. 2013

  Zpět na tiskové zprávy