Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    Společnost PPF Life Insurance zveřejnila výsledky za 1. čtvrtletí roku 2014
    19/06/2014

    Předepsané pojistné z dlouhodobých spořicích a penzijních produktů společnosti PPF Life Insurance za 1. čtvrtletí roku 2014  činilo 643 mil. rublů, což představuje nárůst o 35,9 % oproti 1. čtvrtletí roku 2013. Objem plnění vyplaceného klientům za stejné období se zvýšil o 34 % na 227 mil. rublů.

    Sergej Perelygin, generální ředitel společnosti PPF Life Insurance, prohlásil: „S výsledky činnosti společnosti za první čtvrtletí jsme spokojeni. Stanovené úkoly se nám podařilo splnit kvalitní práci sítě pojišťovacích agentů, kterou k dnešnímu dni tvoří zhruba 80 poboček, a také díky sladěné a produktivní práci celého týmu. Pokračovali jsme v dynamické expanzi do regionů v rámci schválené dlouhodobé strategie. Rozvoj regionální sítě společnosti umožňuje zajišťovat stabilitu a spolehlivost podnikání a dlouhodobě zvyšovat jeho ziskovost. Současně s tím plánujeme pokračovat v zavádění nových pojistných produktů, rozvíjení spolupráce s makléři a zdokonalování služeb zákazníkům – v dubnu byla na webových stránkách společnosti spuštěna služba Osobní pojistná kancelář, kterou již využilo zhruba 6 500 osob.“

    Zpět na tiskové zprávy