Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Společnost PPF Life Insurance vykázala za prvních devět měsíců roku 2015 nárůst nejdůležitějších ekonomických ukazatelů
  19/11/2015

  Společnost PPF Life Insurance zveřejnila výsledky své činnosti za prvních devět měsíců roku 2015. V uvedeném období zaznamenala životní pojišťovna kladný vývoj základních ekonomických ukazatelů, mj. zvýšení předepsaného pojistného o 4,3 %.

  Celková výše předepsaného pojistného dosáhla 2 mld. rublů, což je o 4,3 % více než ve stejném období roku 2014. Velká část – celkem
  1,6 mld. rublů – připadá na pojistné získané prostřednictvím agenturní sítě, jejíž výsledky se zlepšily o 14 %. 

  Za devět měsíců roku 2015 vyplatila pojišťovna svým klientům pojistná plnění z 8 655 pojistných událostí.

  Ve všech klíčových oborech činnosti se předepsané pojistné oproti stejnému období loňského roku zvýšilo. Výnosy z dlouhodobých spořicích programů dosáhly 1,6 mld. rublů (což představuje nárůst o 6,2 %) a z penzijních produktů téměř 334 mil. rublů (zvýšení o 2,7 %).

  Aktiva společnosti PPF Life Insurance se od konce roku 2014 zvýšila o 12,2 % na 8,1 mld. rublů. Pojistné rezervy společnosti představují
  6,6 mld. rublů.

  Vít Sedláček, předseda představenstva společnosti PPF Life Insurance, k výsledkům uvedl: „Výnosy se zvyšují díky tomu, že lidé chápou důležitost pojistné ochrany a patřičně oceňují kvalitu našich programů. Podstatnou roli při dosažení našich výsledků sehrála také aktivní expanze do regionů, kterou jsme zahájili v roce 2013 a ve které stále pokračujeme. Trh jako celek, a zejména naši společnost, pravděpodobně ovlivnilo i úsilí vlády o popularizaci myšlenky životního pojištění.

  V těžkých časech se lidé snaží o získání ochrany pro případ nepředvídaných událostí, a proto upřednostňují kvalitu. Právě tímto směrem budeme nadále rozvíjet nabídku našich produktů, přičemž posílíme rizikovou složku pojistných programů. V současné době je tato otázka aktuálnější než kdy jindy. Například 64 % veškerých pojistných plnění vyplacených klientům za uvedených devět měsíců připadá na plnění z rizikových programů a značný podíl plnění souvisel s rizikem „smrtelně nebezpečných chorob“, především v důsledku diagnóz onkologických onemocnění. Léčení nádorových chorob vyžaduje obrovské prostředky a naše produkty umožňují klientům využívat flexibilní finanční podporu a kvalifikovanou asistenci finančních poradců.“

  Zpět na tiskové zprávy