Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  SOTIO založilo pobočku ve švýcarské Basileji s cílem podpořit klinický vývoj svých onkologických léčiv
  08/01/2020

  SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group, dnes informovala o založení své dceřiné firmy SOTIO Biotech AG v Technology Park v Basileji ve Švýcarsku. Ve švýcarské pobočce bude fungovat tým klinického vývoje a další funkce potřebné pro budoucí rozvoj portfolia vyvíjených přípravků proti závažným onkologickým onemocněním. Společně s pražskou centrálou firmy má švýcarská pobočka dlouhodobý cíl dosáhnout regulatorních schválení a uvedení vyvíjených produktů na trh.

  “Otevření pobočky ve Švýcarsku je součástí naší strategie dalšího rozvoje portfolia inovativních imuno-onkologických produktů a posílení naší přítomnosti v uznávaných mezinárodních biotechnologických centrech,“ říká profesor Radek Špíšek, generální ředitel SOTIO. „Rosteme
  v mezinárodním měřítku, realizujeme a připravujeme řadu klinických studií s různými druhy protinádorových přípravků. Basilej je předním světovým centrem vědy a výzkumu v biotechnologiích a farmacii. Ideálně tak doplňuje naše aktivity ve výzkumu a vývoji, které realizujeme v Evropě, USA a Číně. V Basileji a okolí je všeobecně atraktivní podnikatelské prostředí  a působí zde velké množství expertů na farmacii a biotechnologie. Máme proto v plánu zde získat zejména odborníky na klinický vývoj a rozšířit tak náš mezinárodní tým.“

  SOTIO Biotech AG je první společností patřící do skupiny PPF, která je registrovaná ve Švýcarsku. Investice do biotechnologií a vědeckého výzkumu v oblasti nádorových onemocnění tvoří jeden z hlavních pilířů dlouhodobé strategie PPF. Pod hlavičkou biotechnologické společnosti SOTIO skupina soustřeďuje aktivity, jejichž cílem je vyvinout a uvést na trh nové léčivé přípravky, které mohou pomoci pacientům trpícím různými druhy vážných onkologických onemocnění. 

  SOTIO a PPF budují biotechnologické portfolio jak na základě vlastního výzkumu a vývoje, taki spolupráce s dalšími partnery a investicemi do společností vyvíjejících inovativní protinádorové léčebné metody. Příkladem jsou NBE-Therapeutics (Švýcarsko), Cellestia Biotech (Švýcarsko), Cytune Pharma (Francie), Autolus Therapeutics (Velká Británie), MaveriX (USA) či Lead Discovery Centera Institut Maxe Plancka (Německo). SOTIO realizuje řadu klinických studií a vyvíjí svou vlastní metodu léčby založenou na platformě dendritických buněk (DCVAC). Společnost také nedávno zahájila fázi I klinické studie s přípravkem SO-C101 na bázi interleukinu 15 (IL-15).

  Pro více informací prosím kontaktujte:

  Richard Kapsa
  ředitel komunikace
  T: (+420) 224 174 448
  M: (+420) 603 280 971
  kapsa@sotio.com

  SOTIO
   

  SOTIO je mezinárodní biotechnologická společnost, jejímž prostřednictvím skupina PPF buduje diverzifikované portfolio v oblasti biotechnologií založené na vlastním výzkumu a vývoji, spolupráci s partnery, licenčních dohodách, investicích, fúzích a akvizicích. Společnost vyvíjí nové léčebné terapie zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Nejrozvinutějším projektem je vlastní platforma aktivní buněčné imunoterapie (ACI) na bázi dendritických buněk. SOTIO ověřuje bezpečnost a účinnost svých produktů DCVAC v rámci řady klinických hodnocení fáze I až III. SOTIO spolupracuje se švýcarskou NBE-Therapeutics na vývoji nových protinádorových přípravků na bázi konjugátu protilátky a léku (ADC), s francouzskou Cytune Pharma na vývoji nových imunoterapeutik na základě Interleukinu 15 (IL-15) určených pro léčbu nádorových onemocnění či s německým LDC a Institutem Maxe Plancka na vývoji léčiv zaměřených na metabolismus nádorových buněk. Společnost SOTIO působí v Evropě, USA, Číně a Rusku. 
  Více informací na adrese: www.sotio.com.

   

  Zpět na tiskové zprávy