Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  SOTIO zahájilo první klinickou studii s novým přípravkem SO-C101 pro pacienty s pokročilým nádorovým onemocněním
  11/07/2019


  SOTIO a Cytune Pharma, společnosti ze skupiny PPF, dnes oznámily, že historicky první pacient podstoupil léčbu pokročilého nádorového onemocnění přípravkem SO-C101 na bázi interleukinu IL-15. Klinická studie SC103 fáze I/Ib bude vyhodnocovat bezpečnost a předběžnou účinnost SO-C101 u pacientů s vybranými typy nádorů.


  První pacient podstoupil léčbu přípravkem SO-C101 v Institutu Gustave Roussy v Paříži, který patří celosvětově k nejvýznamnějším institucím zabývajícím se první aplikací nově vyvíjených léčiv pacientům. Klinická studie SC103 bude zařazovat pacienty také v onkologickém centru univerzity Vall d‘Hebron ve Španělsku a po obdržení potřebných povolení rovněž v Yale Cancer Center a MD Andreson Cancer Center v USA. Společnost Cytune Pharma je zodpovědná za klinický vývoj přípravku SO-C101, SOTIO je sponzorem klinické studie SC103.

  Profesor Aurélien Marabelle, koordinující investigátor klinické studie SC103, k jejímu zahájení uvedl: „Jsem velmi rád, že právě náš institut zařadil prvního pacienta do této významné klinické studie. Jsme přesvědčeni, že přípravek SO-C101 má potenciál změnit životy velkého množství pacientů trpících nádorovými onemocněními, které se v současnosti léčí jen obtížně. Těším se na další pokrok ve vývoji této inovativní terapie.“

  „SO-C101 představuje velmi inovativní přístup, který byl úspěšně testován z hlediska účinnosti a bezpečnosti v předklinických experimentech v laboratoři a na zvířecích modelech. Protože přípravek SO-C101 je ideálním kombinačním partnerem pro další moderní léčebné přístupy jako jsou například checkpoint inhibitory, monoklonální protilátky či jiné zavedené terapie, pracujeme už na přípravě dalších kombinačních studií,“ říká profesor Radek Špíšek, generální ředitel společnosti SOTIO.

  „Jsem velmi rád, že po 12 letech výzkumu a vývoje ve společnosti Cytune Pharma, která byla založena na předchozím výzkumu pařížského institutu INSERM a Univerzity v Nantes, náš objev vstupuje do fáze klinického vývoje a dostává se k prvním pacientům. Věřím, že se přípravek SO-C101 v budoucnu stane jednou z běžných metod léčby nádorových onemocnění,“ dodává David Bechard, prezident a provozní ředitel Cytune Pharma.

  O klinické studii
  SC103 (Eudra CT: 2012-002814-38): multicentrická, otevřená studie fáze 1/1b, hodnotící bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SO-C101 jako monoterapie a v kombinaci s pembrolizumabem, u vybraných pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. SOTIO obdrželo rozhodnutí o schváleníklinické studie SC103 v rámci tzv. Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) Evropské unie v únoru 2019.

  O přípravku SO-C101
  Přípravek SO-C101 (RLI-15) je fúzní protein IL-15 a IL-15Rα. Jedná se o nový imunoterpautický přístup s potencionálními využitím u řady onkologických onemocnění. V preklinických experimentech se ukázalo, že SO-C101 stimuluje a vyvolává tvorbu imunitních efektorových buněk, jako jsou cytotoxické buňky T a NK, ale nestimuluje imunoinhibitory regulační T lymfocyty. Preklinické experimenty dále ukázaly, že SO-C101 je ve srovnání s nemodifikovaným IL-15 nebo IL-2 účinnější a je buňkami lépe tolerovaný. SO-C101 a jiné přípravky na této bázi umožňují realizovat kombinace s dalšími imunoterapeutickými strategiemi, včetně tzv. checkpoint inhibitorů. Přípravek SO-C101 je vyvíjený francouzskou společností Cytune Pharma, která stejně jako SOTIO patří do skupiny PPF.


  Pro další informace prosím kontaktujte:
  Richard Kapsa
  Head of Communication
  T: (+420) 224 174 448
  M: (+420) 603 280 971
  kapsa@sotio.com
   

  Zpět na tiskové zprávy