Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  SOTIO otevřelo v čínském Pekingu nejmodernější laboratoře pro výrobu terapií proti nádorovým onemocněním
  18/06/2014

  SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, dnes v čínském Pekingu slavnostně otevřela své druhé laboratorní pracoviště pro výrobu aktivní buněčné imunoterapie proti nádorovým onemocněním. Po pražských Holešovicích, kde v roce 2010 vznikly první laboratoře této firmy, jde o druhé místo na světě, kde SOTIO vybudovalo tzv. čisté laboratoře splňující mezinárodní standardy správné výrobní praxe (GMP – Good Manufacturing Practices). V první fázi bude SOTIO v Číně vyrábět terapeutické přípravky pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty a plic. Slavnostní otevření laboratoří proběhlo za účasti českého ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.

  Ladislav Bartoníček, generální ředitel SOTIO a akcionář PPF uvedl: „Jsem rád, že naše moderní technologie a know-how založené na dlouholetém výzkumu českých vědců v oblasti imunoterapie budou přispívat k řešení vážného problému rostoucího počtu nádorových onemocnění, který trápí nejen Čínu, ale i celý svět.“

  „Rozvíjející se spolupráce mezi Čínou a Českou republikou v oblasti zdravotnictví přináší nové možnosti pro řadu českých firem. Doufám, že se společnost SOTIO stane příkladem i pro další naše firmy nejen z oblasti biotechnologií,“ dodal Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví České republiky.

  Podle dostupných statistik čínskou populaci ohrožuje především rakovina plic, žaludku a jater. U rakoviny plic více než jedna třetina všech celosvětově nově diagnostikovaných pacientů pochází z Číny a odborné odhady říkají, že se jejich počet do roku 2030 zvýší o dalších 80 %. Ačkoli na rozdíl od Evropy a severní Ameriky rakovina prostaty nepředstavuje pro čínskou populaci tak závažný problém, její výskyt se v následujících 15 letech více než zdvojnásobí. „Naše imunoterapie proti rakovině plic se společně s imunoterapií proti rakovině prostaty dostane v rámci výzkumné spolupráce s předními čínskými nemocnicemi k prvním čínským pacientům již v letošním roce. Zároveň doufáme, že ve spolupráci se sesterskou společností OriBase Pharma uvedeme v budoucnu na čínský trh rovněž nové metody léčby rakoviny jater,“ doplnil Ladislav Bartoníček.

  Laboratoře společnosti SOTIO v čínském Pekingu a jejich zázemí obsadily více než 3500 m2 plochy, z čehož tzv. čisté prostory, zahrnující nejvyšší kategorie čistoty A a B, leží na více než 1000 m2. Ostatní prostory včetně tréninkových a kontrolních laboratoří zaujímají 2500 m2. O řádný chod laboratoří se nyní stará 70 čínských zaměstnanců, jejichž počet při plném výrobním zatížení stoupne na zhruba 200.

  V květnu letošního roku společnost SOTIO oznámila zahájení mezinárodní studie fáze III VIABLE, jejímž cílem je hodnocení efektu aktivní buněčné imunoterapie v léčbě pacientů s nádorovým onemocněním prostaty přípravkem DCVAC/PCa. V moderní historii je to poprvé, co do takovéto fáze klinického vývoje vstoupila firma z České republiky. SOTIO do studie plánuje zařadit přibližně 1170 pacientů s karcinomem prostaty z 20 zemí.

  Zpět na tiskové zprávy