Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  SOTIO kupuje program moderní protinádorové léčby na bázi CAR-T buněk od americké firmy Unum Therapeutics
  31/08/2020

  Stáhnout soubor PDF


  SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila, že kupuje od americké firmy Unum Therapeutics práva k platformě protinádorové CAR-T buněčné terapie BOXR včetně souvisejících produktů a bude dále pracovat na vývoji nových T buněčných terapií pro léčbu nádorů. Terapie CAR-T se připravuje pro každého pacienta zvlášť s využitím jeho vlastního imunitního systému. Laboratorně upravené bílé krvinky (T-buňky) jsou ve formě injekce vráceny zpět do těla pacienta, kde najdou nádorové buňky a zabijí je. 


  SOTIO bude vycházet z vědeckých a preklinických dat společnosti Unum, převezme část jejího týmu 
  a část laboratoří a kanceláří včetně potřebného technického vybavení. Na tomto základě SOTIO v americké Cambridge vybuduje specializované výzkumné a vývojové centrum pro T buněčnou terapii. Cílem je vývoj nových buněčných terapií na bázi CAR-T buněk s využitím platformy BOXR. Hlavní produkt BOXR1030 určený pro léčbu hepatocelulárního karcinomu a dalších nádorů by mohl vstoupit do fáze prvních klinických studií v roce 2021. 

  V preklinických studiích prokázal produkt BOXR1030 vyšší účinnost ve srovnání se standardními produkty na bázi CAR-T buněk.
  Na základě podepsané dohody uhradí společnost SOTIO za technologii BOXR první platbu ve výši 8,1 milionu dolarů, další platby ve výši až 3,4 milionu dolarů jsou vázány na dosažení projektových cílů. 

  SOTIO využije své rozsáhlé odborné zkušenosti v oblasti buněčných terapií, včetně vlastních pražských výrobních laboratoří s certifikací GMP, a ve spolupráci s týmem vyvíjejícím platformu a produkty BOXR v Cambridge se zaměří na zefektivnění procesu vývoje a výroby buněčných terapií určených pro další klinický vývoj.

  Vedle akvizice platformy BOXR se k SOTIO připojí několik zkušených členů týmu ze společnosti Unum, kteří byli zodpovědní za výzkum a vývoj technologie BOXR. Budou pokračovat v dalším rozvoji této platformy a produktů pod vedením Geoffa Hodge, bývalého technického ředitele společnosti Unum.

  „Akvizice platformy BOXR, která produkuje pro pacienty přínosné CAR-T buňky navržené tak, aby déle přežily a byly účinnější v nádorové tkáni, dále rozšiřuje naše aktivity a portfolio produktů v oblasti buněčných terapií, které SOTIO vyvíjí pro léčbu onkologických pacientů. Důležitá je také možná synergie tohoto léčebného přístupu s našim programem IL-15, který je již v klinických zkouškách,“ říká generální ředitel SOTIO profesor Radek Špíšek.

  Chuck Wilson, prezident a generální ředitel společnosti Unum, dodává: „Jsme velmi rádi, že právě SOTIO přebírá další výzkum a klinický vývoj platformy BOXR, včetně hlavního produktu BOXR1030, který má potenciál pomáhat velkému množství onkologických pacientů. SOTIO má nyní k dispozici kvalitní a talentovaný vývojový tým, v němž jsou i zkušení experti ze společnosti Unum, a já se těším na jejich další pokroky.“

  „Jsem nadšený, že jsem dostal příležitost vést v SOTIO výzkumné a vývojové centrum pro T buněčné terapie. Můžeme se opřít o preklinická data platformy BOXR, zkušený tým a dlouholeté zkušenosti společnosti SOTIO s výrobou a logistikou produktů na bázi buněčných terapií v rámci globálních klinických studií,“ dodal Geoff Hodge.
   

  Zpět na tiskové zprávy