Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF zvyšuje svůj podíl v Nomos-Bank
  22/04/2008

  PPF Group N.V. sděluje, že v souladu s dříve oznámenými plány zvýšit svůj akcionářský podíl v ruské Nomos-Bank podepsala smlouvu se současnými akcionáři banky. Smlouva předpokládá zvýšení podílu skupiny PPF ze 17,69% na 29,9 %. Skupina PPF vlastní podíl v Nomos-Bank prostřednictvím své dceřiné společnosti Russia Finance Corporation B.V. (RFC). Podle platné ruské legislativy a administrativních procedur získala RFC povolení Centrální banky Ruska pro tuto transakci. Uzavření transakce se očekává do konce dubna 2008.

  Související informace:
  Dne 17. 5. 2007 oznámily skupina PPF a ruská Nomos-Bank, že spojí své síly na ruském trhu - po obdržení všech nezbytných povolení ze strany regulátora i antimonopolního úřadu. V průběhu roku 2007 skupina PPF postupně zvýšila svůj podíl v Nomos-Bank do 17,69 % prostřednictvím své 100% vlastněné dceřiné společnosti Russia Finance Corporation. Na základě podrobné analýzy finančního trhu se vytvoření univerzální bankovní skupiny vytvořené z Home Credit&Finance Bank a Nomos-Bank již nyní neplánuje. Skupina PPF se hodlá v Nomos-Bank angažovat jako finanční investor s významným minoritním podílem.

  Poznámka pro editory:

  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví. Prostřednictvím podílu ve společném podniku Generali PPF Holding je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a v polovině roku 2007 spravovala aktiva v hodnotě převyšující 240 mld. korun.

  Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Kontakty:

  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Jiří Hájek
  ředitel marketingu a komunikace PPF
  Tel. +420 224 559 027
  E-mail: hajek@ppf.cz
  www.ppfgroup.nl

  Zpět na tiskové zprávy