Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF zveřejnila hospodářské výsledky za 1. pololetí 2014
  31/10/2014

  Stáhnout soubor PDF

  V prvním pololetí letošního roku aktiva skupiny PPF dále rostla, a to především díky akvizici největšího českého telekomunikačního operátora O2. Čistý zisk mírně poklesl, důvodem je zejména hospodářské zpomalení v Rusku.

  Hlavní výsledky:

  • Vlastní kapitál skupiny PPF připadající na akcionáře vzrostl oproti 31. 12. 2013 o 386 milionů eur a 30. června 2014 činil 5,448 miliardy eur.
  • Aktiva skupiny PPF oproti konci roku 2013 vzrostla o 16 % (o 3,284 miliardy eur) a 30. června 2014 tak dosáhla rekordních 24,187 miliardy eur
  • Čistý zisk připadající na akcionáře skupiny PPF za první pololetí dosáhl 346 milionů eur, což oproti stejnému období minulého roku představuje pokles o 9 %.

  Konsolidované finanční výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) byly prověřeny KPMG.

  „Zatímco Rusko zpomaluje, což má vliv i na výsledek hospodaření, naše investiční aktivity rostou. Dynamický růst realizujeme zejména v Asii, ale i v České republice a západní Evropě. Diverzifikace je nadále naší dlouhodobou strategií,“ komentovala pololetní výsledky Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF, a k danému období dodala: „Nejvýznamnější ekonomické události v PPF se přitom odehrály v Česku, kde jsme koupili majoritu v O2 a prodali podíl v energetické skupině EPH.“

  Zpět na tiskové zprávy