Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    Skupina PPF: zveřejněny podrobné podmínky nabídky odkupu akcií O2
    01/12/2014

    Skupina PPF zveřejnila podrobné podmínky nabídky drobným akcionářům k odkupu jejich akcií společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2). Fyzické osoby mohou prodat své akcie až do počtu 200 kusů na osobu za cenu 277,15 korun na akcii, což je cena (po odečtení vyplacené dividendy 18 Kč na jednu akcii), za kterou společnost v červnu realizovala tzv. povinnou nabídku převzetí. Nabídka platí pro období od 1. 12. 2014 do 16. 1. 2015 a to až do dosažení 1 % základního kapitálu O2.

    Podrobné podmínky včetně informací, jak mají akcionáři postupovat, jsou uvedeny na webové stránce www.ppfarena2.eu

    Zpět na tiskové zprávy