Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF získala jako vůbec první zahraniční investor souhlas se založením společnosti pro spotřebitelské úvěrování v čínském Tchienťinu
  22/02/2010

  PPF Group N.V. (dále jen „skupina PPF“), největší investiční skupina ve střední a východní Evropě, obdržela souhlas čínského regulátora CBRC (Čínská komise pro regulaci bankovnictví), k založení nebankovní společnosti pro spotřebitelské úvěrování ve městě Tchienťin. Tento souhlas opravňuje skupinu PPF založit - v souladu s příslušným zákonem o spotřebitelském úvěrování přijatým v Číně v srpnu 2009 - první společnost spotřebitelského úvěrování, která bude plně vlastněna zahraničním investorem.

  Čínská komise pro regulaci bankovnictví svým nařízením z loňského léta umožnila, aby ve čtyřech regionech, jejichž centry jsou města Peking, Šanghaj, Tchienťin a Čengtu, vznikly firmy spotřebitelského úvěrování, jež budou vzorem („pilotem“) pro rozvoj tohoto finančního odvětví v celé Číně. Uvedené nařízení je součástí úsilí čínské vlády podpořit spotřebu domácností jako doplňujícího faktoru k podpoře hospodářského růstu země.

  Nová společnost pro spotřebitelské úvěrování v Tchienťinu, nazvaná Home Credit Consumer Finance (China), bude plně vlastněna skupinou PPF, která do ní vloží kapitál 300 mil. čínských jüanů (cca 30 mil. eur). Společnost bude poskytovat místním spotřebitelům širokou škálu úvěrových produktů pro financování zboží dlouhodobé spotřeby, ale také k financování vzdělání a cestování. Tchienťin je největší město se statutem zvláštní ekonomické zóny na severním pobřeží Číny s dynamicky se rozvíjejícím podnikatelským prostředím a rostoucím zájmem domácností o spotřební zboží.

  Značka Home Credit je na čínském trhu zastoupena od roku 2008. Od té doby společnost Home Credit China, jež sídlí v Šenčenu v provincii Kuangtung a je řízena skupinou PPF, přizpůsobila obchodní model spotřebitelského úvěrování na míru místnímu trhu a spolupracuje s předními čínskými institucemi, mj. China Development Bank a Fotic Trust, na refinancování úvěrových operací. Dnes poskytuje Home Credit China služby asi 150 000 čínských klientům, a to prostřednictvím 1 800 prodejních míst založených u cca 800 maloobchodníků ve městech Šenčen, Kuangčou, Čengtu, stejně jako na dalších místech jihu a jihozápadu Číny.

  Speciální licence pro spotřebitelské úvěrování získaná v Tchienťinu znamená pro skupinu PPF další operační zjednodušení, zejména při zpracování úvěrů (tzv. „back-office“), ale také při refinancování. Výsledkem by mělo být další zvýšení výkonnosti úvěrových produktů se značkou Home Credit, která přinese přidanou hodnotu jak spolupracujícím prodejcům, tak i spotřebitelům. Skupina PPF je připravena pokračovat v investicích do budování značky Home Credit v Číně s cílem vytvořit celostátní síť. Prokázaná schopnost pružné regionální expanze, jež je výsledkem unikátního obchodního modelu, systému řízení rizik a kvalitní komunikace značky, dává společnosti Home Credit v Číně dobrou výchozí pozici k tomu, aby se stala nejsilnějším článkem skupiny PPF v oblasti spotřebitelského úvěrování v Asii.

  Tu Čhiang, generální ředitel finančního úřadu města Tchienťin, prohlásil: „Městská správa učinila významný krok ve snaze podpořit rozvoj spotřebitelského úvěrování v regionu a propagovat tento koncept v koordinaci s orgány státní správy. Jak finanční úřad, tak i pobočka Čínské komise pro regulaci bankovnictví v Tchienťinu aktivně podporují novou regulaci spotřebitelského úvěrování. Region nabízí dobré základy pro rozvoj spotřebitelského úvěrování a my se těšíme na úspěšnou realizaci těchto inovativních finančních služeb v Tchienťinu.“

  Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF, který řídí tým jejího vrcholového vedení, prohlásil: „Skupina PPF je potěšena, že získala souhlas Čínské komise pro regulaci bankovnictví k založení společnosti pro spotřebitelské úvěrování v Tchienťinu. Jako mateřská společnost Home Creditu jsme do Číny vstoupili již v roce 2004 se silnou vizí poskytovat nejmodernější úvěrové produkty na základě nejlepších postupů, které jsme získali a ověřili při podnikání na rozvíjejících se trzích. Od té doby jsme investovali mnoho času i zdrojů, abychom poznali specifické chování místních spotřebitelů a dobře se připravili na další expanzi. Home Credit jako přední mezinárodní značka spotřebitelského úvěrování je připravena podpořit snahu čínské vlády o posílení domácí spotřeby, která má vyvážit exportní orientaci země, jež dosud nejpodstatněji ovlivňovala rozvoj čínské ekonomiky.“

  Zpět na tiskové zprávy