Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF získala investora pro svůj mediální projekt v regionech
  06/09/2010

  Skupina PPF uzavřela dohodu s investorem, Richardem Benýškem, který od ní odkupuje společnost PPF Media. Ke změně vlastníka  dochází k dnešnímu dni,  následně bude změněn rovněž název i orgány firmy. Podrobnosti transakce se po dohodě obou stran nezveřejňují.

  Po analýze zhruba roční pilotní fáze vyhodnotila Skupina PPF mediální projekt hyperlokálního zpravodajství a rozhodla se jej nadále neúčastnit.  V projektu Naše adresa nahradí Skupinu PPF nový investor, jenž o něj projevil zájem.

  Rozhodnutí Skupiny PPF odprodat firmu PPF Media je motivováno především nově koncipovanými investičními pravidly, která odrážejí příklon Skupiny k větším, konzistentním investicím v hodnotě nejméně 100 milionů eur. Pilotní projekt, během něhož PPF Media provozovala internetové stránky hyperlokálního zpravodajství a vydávala na ně navazující týdeníky v sedmi regionech ČR, nenaplnil parametry komerční návratnosti, na které Skupina PPF cílí.

  Evžen Hart, člen vrcholového vedení PPF a předseda představenstva PPF Media, uvedl: „Povinností každého investora je zhodnocovat vložené prostředky. Skupina PPF je v tomto ohledu sama na sebe velmi náročná. Dnes opouští menší projekty a soustřeďuje se na větší kapitálové účasti. Tým PPF Media se s obrovskou energií pustil do budování regionální sítě webů a novin, do projektu, jenž se stal v České republice unikátním a hojně napodobovaným. Za toto úsilí patří poděkování špičkovým profesionálům v oblasti médií, které kolem projektu Naše adresa shromáždil Roman Gallo.“

  Zpět na tiskové zprávy