Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF získá většinový podíl v O2 areně
  13/11/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Na základě výsledku tzv. cenového rozstřelu mezi skupinami PPF a KKCG ze dne 31. 10. 2013 získá PPF 50% podíl KKCG ve společnosti LINDUS SERVICES LIMITED. Ta kontroluje společnost Bestsport Arena, a.s., která provozuje libeňskou víceúčelovou halu pod názvem O2 arena. Cena ani další podrobnosti transakce nebudou zveřejněny. Konečná realizace transakce po podpisu příslušných smluv podléhá souhlasu regulačních orgánů.

  O2 arena patří k nejmodernějším halám v Evropě s kapacitou až 18 tisíc míst. O2 arena je každoročně dějištěm desítek špičkových sportovních a kulturních událostí, na kterých přivítá stovky tisíc lidí ročně. Skupina PPF plánuje svoji investici jako dlouhodobou a chce O2 arenu rozvíjet obdobným způsobem, jako tomu bylo v posledním roce. Název O2 arena zůstane zachován minimálně po dobu jednoho roku.

  Zpět na tiskové zprávy