Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF založila nebankovní společnost spotřebitelského financování ve Vietnamu
  29/04/2009

  PPF Group N. V. oznamuje otevření nebankovní společnosti spotřebitelského financování - „PPF Vietnam Finance Company Ltd.“, která získala ve Vietnamu licenci k poskytování půjček na nákup zboží v místě prodeje.

  Společnost PPF Group N. Voficiálně zahájila podnikání v oblasti spotřebitelského financování ve Vietnamu. Ten se tak stal osmým trhem v jejím portfoliu rozvíjejících se trhů evropských a asijských zemí. Společnost PPF Vietnam Finance Company Ltd. se základním kapitálem ve výši 500 mld. VND a sídlem v Ho Chi Minhově Městě je 100% dceřinou firmou společnosti PPF Group N. V. Pro půjčky obyvatelstvu bude využívat obchodní model a značku „Home Credit“ .

  Již před nějakým časem oznámila společnost PPF Group N. V. záměr přenést svůj úspěšný model spotřebitelského financování do Číny a do Vietnamu. Od té doby na těchto dvou trzích s vysokým potenciálem studovala místní podmínky. V Číně zahájila aktivní úvěrové obchody na tamějším trhu pro drobné klienty v prosinci 2007, a to prostřednictvím své 100% dceřiné firmy Home Credit Asia.

  V dubnu 2008 společnost PPF Group N.V. úspěšně získala ve Vietnamu licenci potřebnou k založení 100% dceřiné nebankovní finanční společnosti se zahraničním vlastníkem. Od dnešního dne bude PPF Vietnam Finance Company Ltd. nabízet obyvatelstvu řadu služeb spotřebitelského úvěrování. Pod značkou Home Credit přináší do Vietnamu rozsáhlé zkušenosti s poskytováním těchto produktů a služeb z dalších sedmi zemí. Značka Home Credit bude ve Vietnamu ztělesňovat transparentní podnikání, které umožní obyčejným spotřebitelům splnit si svá přání. Malým a středním podnikům, výrobcům či distributorům zboží, poskytne společnost zprostředkovaně příležitost k rozšíření jejich záběru na trhu, čímž podpoří tento životně důležitý sektor rozvoje státu.

  Společnost PPF Vietnam Finance Co. Ltd. hodlá ve Vietnamu investovat do rozvoje celostátní sítě, v níž brzy nabídne pracovní příležitosti jak v samotném sídle v Ho Či Minově Městě, tak i v pobočkách po celém Vietnamu.

  Poznámky pro novináře:
  Skupina PPF je jednou z největších mezinárodních finančních a investičních skupin v regionu střední a východní Evropy. Aktiva pod správou skupiny dosahují téměř 9 mld. eur (k 30. 6. 2008). Skupina PPF se zaměřuje na retailové finanční služby (bankovnictví a pojišťovnictví), na investice private equity a na investice do nemovitostí. Skupina aktivně vyhledává investiční příležitosti na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy, Ruska, Společenství nezávislých států a Dálného východu. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku – Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí, je PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Skupina Home Credit je součástí skupiny PPF a udržuje si jednu z předních pozic na trzích spotřebitelských financí v České republice (od roku 1997), Slovenské republice (od roku 1999), Ruské federaci (od roku 2002) a republice Kazachstán (od prosince 2005). Skupina Home Credit v roce 2006 vstoupila i na ukrajinský a běloruský trh a do Číny (v prosinci 2007). Od dubna 2009 je značka Home Credit zastoupena i ve Vietnamu. V roce 2008 poskytla skupina Home Credit úvěry v celkové výši jistiny 3,6 miliardy eur.

  Alexej Bechtin
  tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 174 396
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy