Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF zajistila financování transakce s Telenorem syndikovaným úvěrem
  21/03/2018

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF zajistila financování  ve výši 3,025 miliardy eur v rámci transakce s Telenorem syndikovaným úvěrem, s cílem vytvořit relevantního středoevropského telekomunikačního operátora.

  Dne 21. 3. 2018 oznámila skupina PPF, že se dohodla se skupinou Telenor na koupi 100 procent jejích telekomunikačních aktiv ve střední a východní Evropě, konkrétně v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku („Telenor CEE“). Celková kupní cena je 2,8 miliardy eur (cca 27 miliard norských korun) na základě “enterprise value”. Transakce je tak největší v telekomunikačním sektoru v regionu střední a východní Evropy od roku 2011.

  Akvizice zahrnuje přední mobilní operátory v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku, dosud plně vlastněné Telenorem, a rovněž poskytovatele služeb v oblasti technologií, Telenor Common Operation. Aktiva Telenoru ve střední a východní Evropě přispěla v roce 2017 přibližně 9 procenty (11,8 miliardy norských korun) k výnosům skupiny Telenor a také 8 procenty (4,1 miliardy norských korun) k loňské EBITDA skupiny. Telenor CEE má přes 9 milionů zákazníků a zaměstnává v uvedených zemích cca 3500 lidí.

  “Skupina PPF tímto nákupem rozšiřuje své telekomunikační portfolio o čtyři další země a realizuje tak svůj dlouhodobý záměr stát se středně velkým evropským operátorem; chceme využít našich zkušeností k posílení pozice na trhu,“ řekl Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF, zodpovědný ve vedení PPF za oblast telekomunikací.

  Finančními poradci PPF v této transakci byly společnosti Société Générale a BNP Paribas.

  Financování transakce ve výši 3,025 miliardy eur bylo upsané bankami BNP Paribas Fortis SA/NV (“BNPP”), Crédit Agricole CIB (“CACIB”), Erste Group Bank, HSBC Bank plc (“HSBC”), Societe Generale (“SocGen”) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (“Unicredit”) v roli globálních koordinátorů a vedoucích aranžérů.

  Société Générale je agentem financování a Komerční banka agentem pro zajištění.

  White & Case a KPMG poskytovaly poradenství v rámci transakce na straně PPF a Allen & Overy na straně bank.

  Toto financování představuje největší syndikovaný úvěr v zemích střední a východní Evropy od roku 2011.

  Zpět na tiskové zprávy