Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF vyzývá konkursního správce, aby se nenechal zastrašit a řádně dokončil prodej Sazky
  24/09/2011

  Skupina PPF se ohrazuje proti sprostým útokům skupiny Penta, která označila nejvyšší nabídku na koupi společnosti Sazka za ' loupež' či za 'legalizaci krádeže'. Skupina PPF, stejně jako ostatní společnosti, které se účastnily soutěže na prodej Sazky organizované insolvenčním správcem, postupovala při podání své nabídky v souladu s insolvenčním zákonem. Tím, kdo nedodržel zákon je naopak jednoznačně Penta. Její 'pseudonabídka' podaná mimo vypsanou soutěž byla a je pouze nástrojem, jak špinit konkurenci, aniž by přitom sama něco finančně riskovala.

  Obdobně vyděračským způsobem ostatně Penta postupovala i v minulosti, kdy také mimo oficiální soutěž podávala své „protinabídky“: například v roce 2004 při privatizaci OKD, o rok později v případě privatizace Vítkovic či v roce 2005 při prodeji Severočeských dolů. Kam vedou spektakulární a účelové 'pseudonabídky' Penty se před nedávnem přesvědčil i ČSTV, který i díky důvěře v Pentu přišel o svůj podíl v Sazce.

  PPF rovněž nerozumí poslednímu vyjádření České spořitelny, která vyzvala věřitelský výbor, aby se zabýval 'pseudonabídkou' Penty. Česká spořitelna je od počátku členem věřitelského výboru, její zástupce se účastnil všech rozhodování, hlasoval pro vyhlášení soutěže a pro její kriteria a musí tedy vědět, že spořitelnou navrhovaný postup je věcně nesmyslný a ani právně není možný. Požadavek České spořitelny má jedinou logiku - na poslední chvíli pomoci skupině Penta v její snaze o pošpinění průběhu insolvenčního řízení. Konstatujeme, že takto nepostupuje bankovní ústav, který chce být seriózním partnerem v jakémkoliv obchodním jednání.

  Skupina PPF vyzývá konkursního správce, aby se nenechal zastrašit a řádně dokončil prodej Sazky tak, aby firma s 55letou tradicí mohla pokračovat ve své činnosti.

  Zpět na tiskové zprávy