Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF významně uspěla v biotechnologiích, prodává podíl v NBE-Therapeutics firmě Boehringer Ingelheim
  10/12/2020

  • Přední světová farmaceutická společnost Boehringer Ingelheim kupuje 100% podíl ve švýcarské biotechnologické firmě NBE-Therapeutics za 1,18 mld. eur, jedná se o největší akvizici svého druhu v Evropě za posledních 10 let.
  • Skupina PPF je největším akcionářem NBE a prodejem svého akciového podílu realizuje první významný zisk v oblasti biotechnologií.
  • Biotechnologická společnost SOTIO, člen skupiny PPF, nadále pokračuje ve spolupráci s NBE na vývoji dvou inovativních protinádorových přípravků platformy ADC.

  Skupina PPF dnes oznámila podepsání smlouvy o prodeji svého podílu ve společnosti NBE-Therapeutics jedné z největších světových farmaceutických firem Boehringer Ingelheim. Společnost NBE-Therapeutics využívá svoji vlastní patentovanou platformu iADC při vývoji inovativních léčiv pro léčbu pevných nádorů. Platforma ADC umožňuje cílené dodání vysoce účinné chemoterapie do nádoru pomocí protilátek namířených na bílkoviny, které se vyskytují pouze na nádorových buňkách. Hlavní program NBE-002 vstoupil v polovině letošního roku do fáze I klinických studií.

  Celková hodnota transakce (100% podílu) ve výši 1,18 mld. eur se skládá z okamžité platby a budoucích plateb závislých na dosažení cílů v rámci dalšího klinického vývoje. Skupina PPF do společnosti NBE investovala poprvé před čtyřmi lety a stala se jejím největším akcionářem.

  NBE-Therapeutics sídlí ve švýcarské Basileji a bude i po realizaci akvizice ze strany Boehringer Ingelheim pokračovat v partnerské spolupráci se společností SOTIO na preklinickém vývoji přípravků SO-N102 a SO-N107 založených na platformě ADC. SOTIO je biotechnologickou firmou ze skupiny PPF, která se zabývá výzkumem a vývojem nových protinádorových léčiv a zastřešuje veškeré aktivity PPF v oblasti biotechnologií.

  „Velké díky patří zaměstnancům NBE za to, že svou prací přispěli k takto významnému úspěchu. Do platformy iADC jsme od začátku vkládali velké naděje,“ prohlásil Jens Hennecke, ředitel pro obchodní rozvoj SOTIO a člen představenstva NBE.

  „Zájem jedné z největších světových farmaceutických firem o platformu ADC ukazuje, jak velkou hodnotu mají námi vyvíjené přípravky SO-N102 a SO-N107 založené právě na této platformě od NBE. Přípravek SO-N102 by měl v rámci našeho pokračujícího partnerství se společností NBE-Therapeutics vstoupit do konce roku 2021 do klinické fáze a přípravek SO-N107 bude pokračovat v předklinických testech,“ doplnil profesor Radek Špíšek, generální ředitel společnosti SOTIO.

  Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF odpovědný za oblast biotechnologií, řekl: „Boehringer Ingelheim nyní může využít své rozsáhlé a dlouholeté odborné zkušenosti v onkologickém výzkumu a pomoci NBE-Therapeutics při budoucím rozvoji špičkové platformy iADC ve prospěch pacientů. Tato akvizice potvrzuje správnost našeho obchodního modelu, kdy investujeme do biotechnologických společností vyvíjejících nové metody léčby nádorových onemocnění a také produkty s potenciálem zásadně měnit vývoj v oboru.“

  Zpět na tiskové zprávy