Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF uzavřela dohodu o prodeji svého 13,8% podílu v ArcelorMittal Ostrava a.s.
  12/11/2009

  PPF Group N.V. oznamuje, že podepsala dohodu se společností ArcelorMittal o prodeji svého 13,881% podílu v ArcelorMittal Ostrava, a.s., za kupní cenu  6 879 524 000 korun.

  Výsledkem transakce bude zvýšení podílu společnosti ArcelorMittal v ArcelorMittal Ostrava, a.s. na cca 96,4 %. PPF Group N.V. naproti tomu vystoupí z akcionářské struktury české ocelářské firmy. Uzavření transakce není podmíněno souhlasem žádné třetí strany.

  Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF, říká: “Skupina PPF opět prokázala svou schopnost uskutečnit komplexní transakci a dosáhnout vzájemně přijatelného řešení s jednou z největších světových korporací.”

  Zpět na tiskové zprávy