Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    Skupina PPF ukončila výkup akcií O2 od drobných akcionářů
    16/01/2015

    Dnes vypršela lhůta pro akceptaci nabídky odkupu akcií společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2), kterou počátkem prosince minulého roku učinila společnost PPF Arena 2 B.V. drobným akcionářům O2. Fyzické osoby tak mohly při splnění podmínek uvedených v nabídkovém dokumentu prodat své akcie až do počtu 200 kusů na osobu za cenu 277,15 korun na akcii, což je cena, za kterou společnost loni v červnu realizovala tzv. povinnou nabídku převzetí po odečtení vyplacené dividendy 18 Kč na jednu akcii. 

    V rámci realizace této poslední nabídky nebylo dosaženo 1 % akcií společnosti, které bylo stanoveno jako maximální celkový objem k odkupu. Přesný údaj o počtu nabytých akcií oznámí skupina PPF po vypořádání, které je stanoveno na 27. února 2015. 

    Zpět na tiskové zprávy