Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF rozšiřuje svoji uměleckou sbírku
  30/04/2014

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF podstatně rozšiřuje svoji uměleckou sbírku. S Českou pojišťovnou se v závěru loňského roku dohodla na odkoupení tzv. Zlatého fondu z umělecké sbírky této instituce. Po potvrzení transakce ministerstvem kultury se sbírka PPF rozšíří o 278 obrazů a dalších uměleckých děl od významných českých autorů. O správu sbírky se stará společnost PPF Art.

  Shrnutí:

  • Skupina PPF se dohodla na odkupu souboru děl z tzv. Zlatého fondu sbírky České pojišťovny
  • Soubor tvoří 278 uměleckých děl, převážně obrazů, významných českých umělců
  • K dokončení transakce dojde po jejím potvrzení ministerstvem kultury; stanovisko k převodu děl evidovaných jako kulturní památka vydá ministerstvo do konce června letošního roku
  • Skupina PPF počítá s dalším rozšiřováním umělecké sbírky a s její prezentací veřejnosti


  Soubor uměleckých děl, který se po dokončení transakce stane součástí sbírky PPF, tvoří průřez českou malbou od konce 19. století až po současnost. Starší tvorbu reprezentují například obrazy Václava Brožíka, Alfonse Muchy, Vojtěcha Hynaise, Mikuláše Medka nebo Františka Foltýna, z žijících autorů jsou ve sbírce zastoupeni Tomáš Císařovský, Jiří Sopko, Jaroslav Róna, Petr Nikl, Jakub Stretti, Václav Stratil a další.

  Společnost PPF Art v posledním desetiletí pečovala o sbírku České pojišťovny, organizovala výstavy vybraných částí sbírky v Galerii České pojišťovny a zajišťovala rovněž koncepční rozvoj sbírky. V souvislosti s postupným prodejem vlastnického podílu v Generali PPF Holdingu, jehož součástí je Česká pojišťovna, se společnosti dohodly na odkoupení části sbírky označované jako Zlatý fond. „Do budoucna počítáme s doplňováním umělecké sbírky. O její koncepci budeme s kurátory a nezávislými odborníky ještě dále diskutovat,“ říká k dalšímu rozvoji sbírky Jan Řehák, ředitel PPF Art, a zároveň dodává: „V dohledné době chceme alespoň část sbírky ukázat veřejnosti ve vhodném, dostatečně velkém a reprezentativním výstavním prostoru.“

  Zpět na tiskové zprávy