Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF prodala svůj zbývající 24% podíl v Generali PPF Holding (“GPH”) společnosti Assicurazioni Generali
  16/01/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Na základě dohody mezi skupinou PPF a Assicurazioni Generali z počátku roku 2013 dnes skupina PPF dokončila prodej svého podílu ve společném podniku GPH italské pojišťovací skupině. Za svůj zbývající 24% podíl v GPH inkasuje částku 1,245 miliardy eur. Obdržená platba bude mimo jiné použita k doplacení úvěru poskytnutého skupině PPF bankovním syndikátem a k úhradě dluhopisů upsaných skupinou Generali a vydaných skupinou PPF. Transakce proběhla ve dvou etapách: v první etapě bylo 25 % akcií GPH odkoupeno Generali k 28. březnu 2013 a cena činila 1,286 miliardy eur.

  Dokončením transakce s Generali se úspěšně završila téměř dvacetiletá etapa působení PPF v pojišťovnictví v České republice a dalších zemích střední Evropy. Jako součást transakce GPH odprodala své pojišťovny v zemích Společenství nezávislých států. Skupina PPF proto dále uplatňuje své oborové zkušenosti. I přes náročné ekonomické podmínky v Rusku úspěšně rozvíjí svou ruskou životní pojišťovnu PPF Life Insurance, zatímco oblast neživotního pojištění PPF včlenila do skupiny Home Credit.

  Zpět na tiskové zprávy