Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    Skupina PPF prodala minoritní podíl ve skupině Škoda
    07/05/2019

    Stáhnout soubor PDF

    Skupina PPF oznamuje, že prodala 10% podíl ve strojírenské skupině Škoda společnosti ovládané Michalem Koreckým. Michal Korecký je členem dozorčí rady společnosti Škoda Transportation a členem DR i v některých dalších strategických firmách skupiny Škoda. Michal Korecký zůstane v neexekutivní pozici a poskytne společnosti jeho dlouholeté znalosti v oblasti strojírenství z pozice minoritního akcionáře.

    Zpět na tiskové zprávy