Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupinа PPF prodala část aktiv ruského RAV Agro
  07/11/2018

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF podepsala dohodu s ruským zemědělsko-potravinářským holdingem Miratorg o prodeji části aktiv zemědělského holdingu RAV Agro.

  Transakce se týká třetiny pozemků ve správě RAV Agro, v regionu Orel. RAV Agro pokračuje ve svých aktivitách na ruském trhu a soustředí se na region Voroněž.

  Obě strany se dohodly, že cena transakce nebude zveřejněná.

  Zpět na tiskové zprávy