Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Skupina PPF prodala 3 % akcií O2
  07/02/2017

  Stáhnout soubor PDF

  Společnost PPF Telco B.V., která je součástí investiční skupiny PPF, prodala 9,3 milionů kusů akcií O2 Czech Republic a.s. („O2“), odpovídajících 3,0 % podílu na kapitálu O2. Kupujícím je společnost Belviport Trading Ltd.

  Skupina PPF k rozhodnutí prodat malou část jí vlastněných akcií O2 přistupuje s primárním cílem navýšit veřejně obchodovaný podíl na společnosti, což je v souladu s její dříve oznámenou investiční strategií podporovat zvýšení likvidity akcií O2. Cena sjednaná pro tento obchod proto neodráží názor skupiny PPF na fundamentální hodnotu akcií. 

  Tento krok je jednorázovým rozhodnutím a skupina PPF aktuálně nezamýšlí prodávat další akcie O2. Nic se tedy nemění na skutečnosti, že O2 je pro skupinu PPF dlouhodobou finanční investicí.

  Po vypořádání obchodu se podíl volně obchodovaných akcií O2 zvýší na 17,4 % 1 a podíl skupiny PPF na kapitálu O2 a na hlasovacích právech poklesne na 81,1 %, respektive na 82,4 %.   

   

  Pozn. 

  1 Nezahrnujíc vlastní akcie společnosti O2 mezi volně obchodovatelné

  Zpět na tiskové zprávy